ZARZĄDZENIE Nr 156/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia w części zarządzenia Nr 47/2018 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia