Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie układu rurociągów wody surowej od studni głębinowych do stacji uzdatniania wody na terenie działek nr 12/1, 12/2, 19/1, 34/1, 51/1, 51/2, 62/11, 62/12, 62/13, 62/14, 73/3, 73/4, 129/1, 130, 131, 132, 134, 147, 184, 195/1 obręb Strzeżewo gmina Kamień Pomorski, 234, 236, 256/1, 256, 257 obręb Wrzosowo gmina Kamień Pomorski, 76 obręb Strzeżewko gmina Kamień Pomorski, 1, 9, 10, 11, 20, 21, 81/10 obręb Sulikowo gmina Świerzno, 2/64, 3/2 obręb Łukęcin gmina Dziwnów.