Formularze

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja 2018-10-04 09:30:38
Formularze podatkowe na rok 2018 2018-10-02 14:17:28
Formularze podatkowe na rok 2017 2018-10-02 14:23:37
Formularze podatkowe za lata 2016, 2015, 2014, 2013 2018-10-02 14:32:44
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu 2018-10-02 12:09:59
Aktualizacja wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu 2018-10-02 12:10:50
Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego 2018-10-02 12:15:28
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2018-10-02 12:16:51
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy 2018-10-02 12:20:48
Zaświadczenie o wynagrodzeniu 2018-10-02 12:22:14
Wniosek o nadanie nazwy osiedlom, ulicom, drogom wewnętrznym, innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 12:23:47
Zgoda Właściciela na nadanie nazwy drodze wewnętrznej / zmianę nazwy drogi wewnętrznej 2018-10-02 12:34:36
Załącznik 1 do wniosku w sprawie nadania lub zmiany nazwy osiedlom, ulicom, drogom wewnętrznym, innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 12:36:16
Załącznik nr 2 do wniosku w sprawie nadania lub zmiany nazwy osiedlom, ulicom, drogom wewnętrznym, innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 12:37:33
Załącznik nr 3 do wniosku w sprawie nadania lub zmiany nazwy osiedlom, ulicom, drogom wewnętrznym, innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 12:40:47
Załącznik nr 4 do wniosku w sprawie nadania lub zmiany nazwy osiedlom, ulicom, drogom wewnętrznym, innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 12:41:57
Wniosek o rejestrację aktu urodzenia (Szwecja, Norwegia, Finlandia) 2018-10-02 12:43:19
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego 2018-10-02 12:46:16
Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa 2018-10-02 12:48:19
Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia 2018-10-02 13:02:37
Wniosek o transkrypcję aktu zgonu 2018-10-02 13:03:52
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego 2018-10-02 13:05:28
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 2018-10-02 13:07:47
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska 2018-10-02 13:10:22
Wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie 2018-10-02 13:11:33
Wniosek o uznanie wyroku po 2004 UE 2018-10-02 13:22:35
Wniosek o uznanie wyroku po 2009 r spoza UE 2018-10-02 13:24:15
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie, lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi 2018-10-02 13:29:54
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2018-10-02 13:32:07
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 2018-10-02 13:33:47
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu-urządzenia przesyłowe 2018-10-02 13:35:07
Wniosek o udostępnienie danych 2018-10-02 13:37:18
Wniosek na azbest 2018-10-02 13:38:38
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2018-10-02 13:41:43
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim reklamy lub obiektu handlowego, usługowego 2018-10-02 13:44:12
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń i obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi 2018-10-02 13:46:57
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 2018-10-02 13:48:55
Wniosek o wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 13:50:31
Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 2018-10-02 13:52:04
Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 13:53:45
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagodpodarowania 2018-10-02 13:55:04
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudow 2018-10-02 13:56:41
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 2018-10-02 13:59:11
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego 2018-10-02 14:00:38
Wniosek inwestycyjny 2018-10-02 14:03:27
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu - detal 2018-10-02 14:06:11
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu gastronomia 2018-10-02 14:07:27
Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż alkoholu dla osób posiadających aktualne zezwolenie 2018-10-02 14:09:20
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu na wynos lub do spożycia w miejscu 2018-10-02 14:10:49
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla organizatora przyjęć 2018-10-02 14:11:57