Wykaz telefonów

Burmistrz - połączenie przez sekretariat +48 91 38 23 970, +48 91 38 25 028 (fax)
Z-ca Burmistrza - połączenie przez  sekretariat  +48 91 38 23 970
Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Planowania i Finansów

+48 91 38 23 964

Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego +48 91 38 23 956
Kierownik Referatu
Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego
i Gospodarki Komunalnej
+48 91 38 23 951
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarowania Mieniem +48 91 38 23 965
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego +48 91 38 23 959

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu

+48 91 38 20 982 wew.56

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

- płace  wew.32
- kadry  wew.33
- księgowość  wew.34
- inspektor ds. technicznych  wew.36
- fax  wew.37

+48 91 38 20 982

  

Biuro Obsługi Interesanta – Centrala

+48 91 38 21 142, +48 91 38 21 146,
+48 91 38 21 168, +48 91 38 23 978 (fax)
Kancelaria Urzędu +48 91 38 23 970, +48 91 38 25 028 (fax)
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe +48 91 38 23 957
Biuro Rady Miejskiej +48 91 38 23 957
Ewidencja Ludności +48 91 38 23 958
Dowody Osobiste +48 91 38 23 974
Podatki +48 91 38 23 961
Gospodarka Nieruchomościami +48 91 38 23 967
Geodeta Gminny +48 91 38 23 967
Gospodarka Mieszkaniowa +48 91 38 23 968
Ochrona Środowiska +48 91 38 21 142 wew. 980
Ewidencja Działalności Gospodarczej +48 91 38 21 142 wew. 980
Planowanie Przestrzenne +48 91 38 23 969
Drogownictwo +48 91 38 23 952
Gospodarka Komunalna 48 91 38 21 142
Inwestycje +48 91 38 23 969
Gospodarownie Odpadami +48 91 38 21 157 wew.980
Utrzymanie Zieleni Miejskiej, Porządku i Czystości +48 91 38 23 950
Oświetlenie +48 91 38 23 976
Księgowość +48 91 38 23 966
Kadry +48 91 38 23 954
Informatyk +48 91 38 23 975

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Balbina Kaczanowska 19-09-2018 08:59:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stanaszek-Kaczor 19-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Balbina Kaczanowska 21-09-2018 08:13:32