Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na portalu ePUAP http://epuap.gov.pl została udostępniona Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim (adres: /393qryt6dg/ESP )
Użytkownik ma prawo korzystać z usług administracji publicznej dostępnych na ePUAP z chwilą rejestracji na platformie ePUAP (źródło: http://epuap.gov.pl §7 pkt.1 Regulaminu).

Konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1.Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu na platformie ePUAP;
2.Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do sekretariatu na następujących nośnikach danych:
a.Dyskietka 1,44 MB
b.Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c.Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2.Akceptowalne formaty załączników to:
a.DOC, RTF
b.XLS
c.CSV
d.TXT
e.GIF, TIF, BMP, JPG
f.PDF
g.ZIP
3.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu
elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Balbina Kaczanowska 16-10-2018 10:25:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Balbina Kaczanowska 30-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Balbina Kaczanowska 16-10-2018 10:25:24