Mapa serwisu

Urząd Miejski

|---Dane teleadresowe

|---Struktura organizacyjna

|---Burmistrz

|---Zastępca Burmistrza

|---Skarbnik

|---Sekretarz

|---Pełnomocnik Burmistrza

|---Katalog usług

      |---Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim

      |---Urząd Stanu Cywilnego

      |---Referat Planowania i Gospodarki Komunalnej

      |---Referat Oświaty, Kultury i Sportu

      |---Gospodarka mieszkaniowa

      |---Gospodarka Nieruchomościami

      |---Geodezja

      |---Finanse

      |---Ewidencja ludności

      |---Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przewozy osób

|---Formularze

|---Wykaz telefonów

|---Telefony alarmowe

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

Rada Miejska

|---RM na archiwalnym BIP

Jednostki pomocnicze - Sołectwa

|---Wykaz sołtysów

Jednostki Organizacyjne Gminy

|---Wykaz jednostek

Spółki Gminne

|---Wykaz spółek

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

|---Ogłoszenia po 22.10.18

      |---Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

|---Ogłoszenia przed 22.10.18

Oświadczenia majątkowe

|---Informcja, druki

|---Oświadczenia po 22.10.18

      |---Jednostki Organizacyjne Gminy

      |---Urząd Miejski

            |---Osoby wydające decyzje administracyjne przy Urzędzie Miejskim

            |---Skarbnik

            |---Sekretarz

            |---Zastępca Burmistrza

            |---Burmistrz

      |---Rada Miejska

            |---Kadencja 2018 - 2022

|---Oświadczenia przed 22.10.18

Prawo lokalne

|---Statuty

|---Regulamin Organizacyjny UM

|---Budżet Gminy

      |---Informacje kwartalne z wykonania budżetu sporządzone na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

      |---Sprawozdania z wykonania budżetu

|---Wieloletnia Prognoza Finansowa

|---Lokalny Program Rewitalizacji

|---Strategia Sukcesu Gminy

|---Gospodarowanie odpadami

|---Utrzymanie czystości i porządku

|---Program usuwania azbestu

|---Opłata uzdrowiskowa

|---Ochrona środowiska

      |---Ochrona środowiska - informacje

|---Zarządzenia Burmistrza

      |---Zarządzenia kadencji 2014-2018 (opublikowane po 22.10.2018r.)

      |---Rejestr zarządzeń kadencji 2014-2018 (opublikowane po 22.10.2018r.)

|---Opinie RIO

|---Protokoły z sesji Rady Miejskiej

      |---Sesje Rady Miejskiej: kadencja 2018-2022

      |---Posiedzenia komisji: kadencja 2018-2022

|---Uchwały Rady Miejskiej

      |---Kadencja 2018-2023

            |---Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w kadencji 2018-2023

            |---Uchwały w kadencji 2018 - 2023

                  |---Uchwały z 2018 roku

|---Interpretacje podatkowe Gminy

|---Wykazy

      |---Wykaz - ulgi, odroczenia, umorzenia

      |---Wykaz - pomoc publiczna

GKRPA

|---Poradnia leczenia uzależnień

|---Skład GKRPA

|---Program

Zamówienia publiczne

|---Zamówienie po 22.10.18

|---Zamówienia przed 22.10.18

|---Plan zamówień publicznych

|---Zapytania ofertowe

Organizacje pozarządowe

|---Konkursy przed 22.10.18

|---Baza Kamieńskich Stowarzyszeń

|---Gminna Rada Pożytku Publ.

|---Program współpracy

      |---Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

|---Sprawozdania

Przetargi, rokowania, użyczenia

|---Przetargi, rokowania, użyczenia - nieruchomości Gminy

      |---2018 rok (opublikowane po 04.10.2018r.)

Gospodarka mieszkaniowa

|---Mieszkaniowy zasób gminy

|---Dodatki mieszkaniowe i energet.

|---Lista osób zakwalifikowanych

Wybory

|---Wybory samorządowe 2018

Informacje

|---Ogłoszenia, Obwieszczenia

      |---Ogłoszenia, obwieszczenia od 11.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

|---Rejestr żłobków i klubów

|---Rejestr instytucji kultury

|---Rejestr umów

|---Kontrole i audyty

|---ESP

|---RODO

      |---OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

|---Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

|---Zgromadzenia publiczne

|---Pomoc publiczna - sektor rolny

|---Pomoc publ. - przedsiębiorcy

Archiwum

|---Archiwalny BIP

Na skróty

|---Ważne strony