Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2020r. 2019-03-11 11:44:53 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Rekowie 2019-03-04 11:55:05 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Kamień Pomorski 2019-03-01 13:13:27 Minął termin składania ofert
Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Kamień Pomorski 2019-03-11 14:59:17 Minął termin składania ofert
Usługi Komunalne na terenach publicznych Gminy Kamień Pomorski 2018-12-24 11:32:01 Minął termin składania ofert