Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego [istniejący sklep] poprzez dobudowanie dodatkowego pomieszczenia usługowego oraz budowie zadaszenia na słupach, na terenie działek nr: 361, 381/1 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] Balbina Kaczanowska 2019-01-21 10:16:50 dodanie dokumentu
Protokoły z sesji Balbina Kaczanowska 2019-01-21 09:25:55 dodanie dokumentu
Protokoły z sesji Balbina Kaczanowska 2019-01-21 09:24:57 usunięcie dokument
Protokoły z sesji Balbina Kaczanowska 2019-01-21 09:22:54 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Wiejskiej w dniu 14.12.2019r. Balbina Kaczanowska 2019-01-21 09:09:20 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 14.12.2019r. Balbina Kaczanowska 2019-01-21 09:06:22 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 13.12.2019r. Balbina Kaczanowska 2019-01-21 09:03:50 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 13.12.2018 r. Balbina Kaczanowska 2019-01-21 08:55:24 usunięcie dokument
Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 13.12.2018 r. Balbina Kaczanowska 2019-01-21 08:54:46 usunięcie załacznika
Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 13.12.2018 r. Balbina Kaczanowska 2019-01-21 08:53:45 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 13.12.2018 r. Balbina Kaczanowska 2019-01-21 08:37:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 65/35 położonej w obrębie ewidencyjnym Górki, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] Balbina Kaczanowska 2019-01-18 13:41:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie części działki nr 65/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Górki, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] Balbina Kaczanowska 2019-01-18 13:39:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 109, 160, 693/23 położonych w obrębie nr 1, miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] Balbina Kaczanowska 2019-01-18 12:23:24 dodanie dokumentu
Plan postępowań na 2019 rok Balbina Kaczanowska 2019-01-17 15:26:10 dodanie dokumentu
2019 rok Balbina Kaczanowska 2019-01-17 11:29:21 edycja dokumentu
2019 rok Balbina Kaczanowska 2019-01-17 11:28:54 edycja dokumentu
2019 rok Balbina Kaczanowska 2019-01-17 11:28:07 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wskazania przedstawicieli Burmistrza Kamienia Pomorskiego do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamieniu Pomorskim Balbina Kaczanowska 2019-01-17 11:25:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wskazania przedstawicieli Burmistrza Kamienia Pomorskiego do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamieniu Pomorskim Balbina Kaczanowska 2019-01-17 11:22:51 edycja dokumentu
Gminna Rada Pożytku Publicznego - zarządzenia i uchwała z 2017 roku Balbina Kaczanowska 2019-01-17 11:22:33 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wskazania przedstawicieli Burmistrza Kamienia Pomorskiego do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamieniu Pomorskim Balbina Kaczanowska 2019-01-17 11:20:53 dodanie dokumentu
Bieżące utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski Balbina Kaczanowska 2019-01-16 11:47:03 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Balbina Kaczanowska 2019-01-16 11:34:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/19/2018 RADYPOWIATU W KAMIENIU POMORSKIM z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2019 Balbina Kaczanowska 2019-01-15 12:08:59 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR III/19/2018 RADYPOWIATU W KAMIENIU POMORSKIM z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2019 Balbina Kaczanowska 2019-01-15 12:07:47 dodanie dokumentu
Informacja o polowaniu na dziki - obwód 36 w obrębie Rzewnowo-Golczewo-Stuchowo-Mokrawica Balbina Kaczanowska 2019-01-15 11:55:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIII.48.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGOREGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamień Pomorski Balbina Kaczanowska 2019-01-15 07:48:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na gastronomiczny na terenie działki nr 164/6 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] Balbina Kaczanowska 2019-01-14 13:56:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 764/13 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] Balbina Kaczanowska 2019-01-14 13:55:15 dodanie dokumentu
Wykaz sołtysów Balbina Kaczanowska 2019-01-11 08:38:22 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Szymańska Kazimiera Balbina Kaczanowska 2019-01-10 10:03:32 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Stodulski Mateusz Balbina Kaczanowska 2019-01-10 10:02:50 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Socha Jacek Balbina Kaczanowska 2019-01-10 10:01:53 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Sadowski Michał Balbina Kaczanowska 2019-01-10 10:00:53 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Rużewicz Bogusław Balbina Kaczanowska 2019-01-10 09:59:44 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Muńdziakiewicz Bożena Balbina Kaczanowska 2019-01-10 09:58:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Moskiewicz Michał Balbina Kaczanowska 2019-01-10 09:57:11 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Majcher Barbara Balbina Kaczanowska 2019-01-10 09:55:51 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Kowalska Anna Balbina Kaczanowska 2019-01-10 09:54:51 dodanie dokumentu