Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2020 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń treningowych do wyposażenia sali w budynku MOSiR w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 2020-11-19 14:08:11
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej 2020-11-13 11:59:58
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa środków do dezynfekcji 2020-11-13 11:58:26
Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu i wyposażenia do dezynfekcji 2020-11-13 11:55:40
Zapytanie ofertowe pod nazwą Wykonanie robót remontowych istniejącej nawierzchni gruntowej drogi Górki Płastkowo 2020-10-13 15:08:52
Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu treningowego tj. rower treningowy programowany w ilości 2 szt., rower treningowy powietrzny w ilości 1 szt. bieżnię treningową - 1 szt. - do wyposażenia Sali fitness w budynku MOSiR przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim 2020-09-18 13:08:15
Zapytanie na: Wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Klasztornej w Kamieniu Pomorskim, dz. nr 19 , 5/1 obręb nr 3 miasta Kamień Pomorski 2020-09-11 12:20:41
"Dostawa i montaż 3 lamp solarnych w miejscowościach: Grabowo i Jarzysław na terenie Gminy Kamień Pomorski" 2020-08-31 14:21:25
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: Wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kamień Pomorski 2020-08-31 13:50:28
Zapytanie ofertowe, pod nazwą "Wykonanie robót remontowych istniejącej nawierzchni gruntowej drogi Górki - Płastkowo" 2020-08-25 12:09:40
Zapytanie ofertowe - na Wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Klasztornej w Kamieniu Pomorskim - unieważnione 2020-08-20 11:56:02
Zapytanie ofertowe pn. Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby remizy OSP w dz. o nr ewid. Gr. 180 w obr. Rozwarowo, gmina Kamień Pomorski część I 2020-08-13 14:23:21
Zapytanie ofertowe pod nazwą "Wykonanie robót remontowych nawierzchni drogi gruntowej Górki - Płastkowo" - unieważnione 2020-08-13 12:41:52
Zapytanie ofertowe - Wykonanie chodnika w ciągu pasa drogowego ul. Klasztornej w Kamieniu Pomorskim - unieważnione 2020-07-31 13:31:18
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż trybun modułowych na stadion miejski w Kamieniu Pomorskim 2020-07-30 11:29:35
Zaytanie ofertowe: a) demontaż, opakowanie i oznakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyrobów zawierającychazbest w ilości szacunkowej 1418 m2, b) opakowanie i oznakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyrobów zawierających azbest pochodzących z de 2020-06-30 11:48:30
Zapytanie ofertowe: Zakup paliwa gazowego - gazu wysokometanowego o symbolu E, wraz z usługą dystrybucji paliwa gazowego do punktu poboru gazu tj. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie, Wrzosowo 37, 72-400 Kamień Pomorski 2020-06-17 13:30:55
Zapytanie ofertowe na dokumentację geotechniczną na potrzeby poszerzenia istniejącego cmentarza 2020-06-16 14:44:25
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy nad zadaniem pn. Przebudowa ulic Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej 2020-06-10 09:16:28
Zapytanie ofertowe - Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Skłodowskiej-Curie 6 w Kamieniu Pomorskim 2020-06-08 14:20:27
Zakup i dostawa laptopów 28 szt. w ramach programu 2020-06-02 22:47:03
Zapytanie ofertowe na dokumentację geotechniczną dla projektowanego cmentarza 2020-05-22 14:03:57
Zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku - Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora - Ewalda von Kleista w celu realizacji odtwórstwa historycznego oraz prowadzenia działalności wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacyjnej w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych, współfinansowanego 2020-05-08 09:47:35
Zapytanie ofertowe na Opracowanie operatu wodnoprawnego na część działki 124 obręb 5 miasta Kamień Pomorski 2020-03-09 12:54:11
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu na rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ulicy Skłodowskiej-Curie nr 6 2020-02-18 13:42:06
ZAPYTANIE OFERTOWE - ROZEZNANIE RYNKU na: Pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania: Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora Ewalda von Kleista w celu realizacji odtwórstwa historycznego oraz prowadzenia działalności wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacyjnej w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych 2020-02-17 14:31:42
Rozeznanie rynku na pełnienie funkcji nadzoru konserwatorskiego 2020-02-12 11:43:57
Zapytanie ofertowe na usługi wsparcia technicznego i na dostawę sprzętu elektronicznego. 2020-02-11 15:18:45
Zapytanie ofertowe na budowę przyłącza kanalizacji teletechnicznej w ul. Kopernika i ul. Basztowej w Kamieniu Pomorskim - unieważnione 2020-02-10 11:02:02
Zapytanie ofertowe - DOSTARCZENIE LEKKIEJ PRZYCZEPKI SPRZĘTOWEJ, JEDNOOSIOWEJ DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JARSZEWIE 2020-02-04 13:21:47
Zapytanie ofertowe na Remont schodów zejściowych wraz z murem przy ul. Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim 2020-01-31 14:33:28
Zapytania ofertowe - zapytanie ofertowe na Wymianę urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy ul. Kościuszki i ul. M. Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim 2020-01-31 14:24:33
Zapytania ofertowe - rozeznanie rynku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego 2020-01-31 14:06:40
Zapytanie ofertowe pod nazwą Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego 2020-01-28 15:23:17
Zapytanie ofertowe "Wycena nieruchomości Gminy Kamień Pomorski na 2020 r." 2020-01-16 15:28:27
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu "Dzikiej Plaży" przy ul. Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim 2020-01-16 09:44:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Balbina Kaczanowska

Data wytworzenia:
16 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Balbina Kaczanowska

Data publikacji:
16 sty 2020, godz. 09:05

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-