Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2021 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i usuwanie śliskości z chodników na terenie miasta Kamień Pomorski 2021-12-31 12:28:04
Zapytanie ofertowe na usługi urbanistyczne (DWZ, DULICP, postanowienia podziałowe, opinie) dla Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2023 2021-11-16 14:40:56
Zapytania ofertowe: Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku kotłowni na świetlice wiejską w Buniewicach, w zakresie; Remont posadzki z warstwami pod posadzkowymi - termin składania ofert 5.11.2021 r. do godz. 13.00 2021-11-02 11:29:18
Zapytania ofertowe: Przebudowa chodnika w pasie drogowym dz. nr 52 i 54 obręb nr 6 miasta Kamień Pomorski. Termin składania ofert 4.11.2021 r. do godz. 14.00 2021-10-28 13:02:54
Zapytanie ofertowe: Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku kotłowni na świetlice wiejską w Buniewicach, w zakresie; Remont posadzki z warstwami pod posadzkowymi. Termin składania ofert 29.10.2021 r. do godz. 13 - unieważnione 2021-10-26 12:03:28
Zapytania ofertowe: Przebudowa chodnika w pasie drogowym dz. nr 52 i 54 obręb nr 6 miasta Kamień Pomorski - unieważnione 2021-10-20 13:36:12
Zapytanie ofertowe: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Pomorski 2021-10-18 11:47:12
Zapytanie ofertowe: Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku kotłowni na świetlice wiejską w Buniewicach, w zakresie; Remont posadzki z warstwami pod posadzkowymi ; termin składania ofert 25.10.2021 r. do godz. 13.00 - unieważnione 2021-10-14 11:59:29
Zapytanie ofertowe na remont posadzki z warstwami pod posadzkowymi w związku ze zmiana sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską w m. Buniewice. Termin składania ofert 12.10.2021 r. do godz. 13.00 - unieważnione 2021-10-04 13:43:16
Zapytanie ofertowe na remont posadzki z warstwami w budynku kotłowni - świetlica wiejska w Buniewicach - unieważnione 2021-09-22 14:04:12
Zapytanie ofertowe - Montaż ogrodzenia panelowego, systemowego o dł. 115 mb w miejscowości Wrzosowo 37 2021-09-03 12:50:43
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. "Uzależnij się od sportu" 2021-08-11 13:00:27
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wymiana ogrodzenia na terenie placu zabaw w miejscowości Rekowo oraz montaż ogrodzenia w miejscowości Borucin, Gmina Kamień Pomorski - zgodnie z lokalizacją zawartą w projekcie umowy- zał. nr 2 2021-07-16 11:38:49
Zapytanie ofertowe pn. WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI REKOWO ORAZ MONTAŻ OGRODZENIA W MIEJSCOWOŚCI BORUCIN, GMINA KAMIEŃ POMORSKI 2021-06-29 14:33:46
Zapytanie ofertowe pn. Wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw w Gminie Kamień Pomorski 2021-06-24 14:47:26
ZAPYTANIE OFERTOWE - opracowanie operatów wodnoprawnych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego 2021-06-24 14:08:38
Zapytanie ofertowe pn. Dostawa i montaż 3 lamp solarnych i hybrydowych w miejscowości Jarzysław i Grabowo na terenie Gminy Kamień Pomorski 2021-06-23 14:57:25
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murów obronnych w Kamieniu Pomorskim Termin składania ofert 5.07.2021 r. do godz. 12 2021-06-23 11:21:43
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PIGK/11/2021/TK pn. Wykonanie rekultywacji terenu cmentarza komunalnego w Kamieniu Pomorskim 2021-06-21 13:25:50
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Trzebieszewo. Termin składania ofert 23.06.2021 r. do godz. 12.00 2021-06-15 08:11:32
Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy nad zadaniem pn. Przebudowa ulicy Gryfitów i ulicy Piastowej w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej 2021-06-01 11:40:34
Zapytanie ofertowe: Zakup paliwa gazowego - gazu wysokometanowego o symbolu E, wraz z usługą dystrybucji paliwa gazowego do punktu poboru gazu tj. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie, Wrzosowo 37, 72-400 Kamień Pomorski 2021-05-25 07:59:14
Zapytanie ofertowe na: Budowa przyłącza kanalizacji kablowej wraz z ułożeniem światłowodu w kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Stary Rynek 1, a budynkiem przychodni przy ul. Kopernika 26 - Termin składania ofert 2.06.2021 r. do godz. 12.00 2021-05-21 09:37:47
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć fitness przez instruktora dla grup uczestników projektu pn. "Uzależnij się od sportu" 2021-05-18 11:07:43
Zapytanie na rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie działki nr 23/2 w m. Strzeżewo gmina Kamień Pomorski 2021-05-18 08:59:27
Zapytanie ofertowe pn."Bieżące utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ternie miasta i gminy Kamień Pomorski w roku 2021" 2021-04-01 08:52:37
Zapytanie ofertowe do zadania pn. " Przebudowa drogi polegająca na budowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Jarszewo na dz. nr 210 i dz. nr 228" 2021-03-17 15:07:43
Zapytanie ofertowe - Zakup ciągnika do utrzymania infrastruktury sportowej w tym płyty boiska z nawierzchnią naturalną i nawierzchnią sztuczną na Stadionie Miejskim w Kamieniu Pomorskim - Termin składania ofert 23.03.3021 r. do godz.12.00 2021-03-15 14:49:07
Zapytanie ofertowe - Rozbiórka budynku - szaletu zlokalizowanego na terenie działki nr 27 w m. Chrząszczewo gmina Kamień Pomorski 2021-02-24 11:10:14
Zapytanie na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę ulic: J. Wysockiego, T. Kościuszki, ul. Plac Wolności i ul. W. Jagiełły w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej. 2021-02-22 14:52:25
Zapytanie ofertowe pn. Organizacja warsztatów profilaktyki uzależnień (w ilości 8) w formie zajęć grupowych 2021-02-15 14:31:34
Zapytania ofertowe - Dostawa urządzeń do zajęć sportowych - orbitrek (2 szt.) z własnym generatorem energii do wyposażenia sali fitness w MOSiR w Kamieniu Pomorskim 2021-02-10 13:15:11
Zapytanie ofertowe - zadanie pn. Budowa ogrodzenia panelowego terenu cmentarza komunalnego w Kamieniu Pomorskim 2021-02-04 12:11:04
Zapytanie ofertowe "Remont nawierzchni gruntowej drogi Górki - Płastkowo" 2021-01-22 15:09:31
Zapytanie ofertowe na usługi wsparcia technicznego i na dostawę sprzętu elektronicznego. 2021-01-19 15:15:30
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wycena nieruchomości Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok" 2021-01-15 12:18:43
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wycinanie roślin (trzciny) i usunięcie korzeni (kłączy) trzcin z części dz. nr 124 obr.5 przy ul Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim 2021-01-12 13:47:57

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Balbina Kaczanowska

Data wytworzenia:
12 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Balbina Kaczanowska

Data publikacji:
12 sty 2021, godz. 13:46

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-