41 Formularze, druki | BIP - Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Formularze, druki


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Oświadczenie o stanie majątkowym 2021-06-24 08:38:16
Deklaracja o wysokości dochodów 2021-06-24 08:37:04
Aktualizacja wniosku o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu 2021-06-24 08:25:38
Aktualizacja wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 2021-06-24 08:24:41
Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu 2021-06-24 08:18:24
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 2021-06-24 08:17:04
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI W CAŁOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 2021-01-14 11:14:53
INFORMACJA W SPRAWIE STAWEK PODATKU NA 2021 ROK 2020-12-23 14:36:44
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2020-02-03 13:07:07
Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu 2021-09-06 11:03:41
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU 2019-02-13 10:27:04
FORMULARZE PODATKOWE NA ROK 2019 - OBOWIĄZUJACE OD 01.07.2019 2019-07-01 14:44:01
Formularze podatkowe na rok 2019 2018-12-17 14:34:12
Formularze podatkowe na rok 2018 2018-10-02 14:17:28
Formularze podatkowe na rok 2017 2018-10-02 14:23:37
Oświadczenie o ilości sprzedaży alkoholu 2020-01-08 10:00:41
Wniosek o zmianę imienia / nazwiska 2018-12-07 14:26:23
Wniosek o zawarcie małżeństwa poza USC 2018-12-07 14:25:44
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa 2018-12-07 14:24:54
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 2018-12-07 14:24:07
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa 2018-12-07 14:23:12
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 2018-12-07 14:22:25
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 2018-12-07 14:21:36
WNIOSEK o uzupełnienie danych w akcie stanu cywilnego 2018-12-07 14:20:31
WNIOSEK O UZNANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO WSZCZĘTEGO I PRAWOMOCNEGO PO 1 LIPCA 2009 ROKU (z krajów spoza Unii Europejskiej i Danii) 2018-12-07 14:19:51
WNIOSEK UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 ROKU W PAŃSTWACH NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ 2018-12-07 14:19:12
W N I O S E K o transkrypcję - przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego AKTU ZGONU 2018-12-07 14:18:33
W N I O S E K o transkrypcję (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego) zagranicznego AKTU URODZENIA 2018-12-07 14:17:50
W N I O S E K o transkrypcję (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego) zagranicznego AKTU MAŁŻEŃSTWA 2018-12-07 14:17:11
WNIOSEK o sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego 2018-12-07 14:16:22
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 2018-12-07 14:15:45
WNIOSEK o rejestrację zagranicznego dokumentu potwierdzającego zgon 2018-12-07 14:15:00
WNIOSEK o rejestrację urodzenia, które nastąpiło poza granicami RP/ odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego - urodzenie 2018-12-07 14:13:40
WNIOSEK o rejestrację małżeństwa, które zostało zawarte poza granicami Rzeczypospolitej, a w państwie zawarcia małżeństwa nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego 2018-12-07 14:12:45
WNIOSEK O NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 2018-12-07 14:11:13
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne 2022-01-03 14:59:06
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne 2022-01-03 14:58:28
Druk oświadczenia do wniosku o opłaty retencyjne 2019-05-31 12:09:25
Wniosek o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu 2021-06-24 08:26:54
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2018-10-02 12:16:51
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy 2018-10-02 12:20:48
Wniosek o nadanie nazwy osiedlom, ulicom, drogom wewnętrznym, innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 12:23:47
Zgoda Właściciela na nadanie nazwy drodze wewnętrznej / zmianę nazwy drogi wewnętrznej 2018-10-02 12:34:36
Załącznik 1 do wniosku w sprawie nadania lub zmiany nazwy osiedlom, ulicom, drogom wewnętrznym, innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 12:36:16
Załącznik nr 2 do wniosku w sprawie nadania lub zmiany nazwy osiedlom, ulicom, drogom wewnętrznym, innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 12:37:33
Załącznik nr 3 do wniosku w sprawie nadania lub zmiany nazwy osiedlom, ulicom, drogom wewnętrznym, innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 12:40:47
Załącznik nr 4 do wniosku w sprawie nadania lub zmiany nazwy osiedlom, ulicom, drogom wewnętrznym, innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 12:41:57
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie, lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi 2018-10-02 13:29:54
WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO 2021-08-02 11:18:01
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 2018-10-02 13:33:47
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu-urządzenia przesyłowe 2018-10-02 13:35:07
Wniosek o udostępnienie danych 2018-10-02 13:37:18
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim reklamy lub obiektu handlowego, usługowego 2018-10-02 13:44:12
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń i obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi 2018-10-02 13:46:57
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 2018-10-02 13:48:55
Wniosek o wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 13:50:31
Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 2018-10-02 13:52:04
Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski 2018-10-02 13:53:45
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagodpodarowania 2018-10-02 13:55:04
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2018-10-02 13:56:41
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 2018-10-02 13:59:11
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego 2018-10-02 14:00:38
Wniosek inwestycyjny 2018-10-02 14:03:27
Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż alkoholu dla osób posiadających aktualne zezwolenie 2018-10-02 14:09:20
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu na wynos lub do spożycia w miejscu 2018-10-02 14:10:49
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla organizatora przyjęć 2018-10-02 14:11:57

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Balbina Kaczanowska

Data wytworzenia:
12 wrz 2018

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
12 wrz 2018, godz. 15:43

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
12 wrz 2018, godz. 15:43