Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje - 2022 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Rozkład godzin prac aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2023 2022-12-30 08:38:16
W dniach 2 - 5 stycznia 2023r. kasa Urzędu nieczynna 2022-12-28 09:38:46
W dniu 30 grudnia 2022r. kasa Urzędu czynna do godz. 10:30 2022-12-28 09:37:45
Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-12-15 15:12:21
Kasa Urzędu nieczynna w dniach 23-27.12.2022r. 2022-12-15 10:14:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 553 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-12-14 12:48:09
Obwieszczenie o wydaniu zmiany do decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr: 65/69, położonej w obrębie ewidencyjnym Górki, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-12-14 12:45:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki 222/52 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-12-12 11:24:09
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia PIGK.6733.7.2022.JJ z dnia 7.12.2022 w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz światłowodu [w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1012Z Kamień Pomorski – Recław]: a) 248/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Recław; b) 257, 259, 116/1, 18/2, 20/1, 21/2, 22/3, 24/3, 26/2, 27/3, 116/3, 190/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Laska; c) 48, położonej w obrębie ewidencyjnym Dramino; gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]; d) 2/5, 80, 40, 51 położonych w obrębie ewidencyjnym Sibin; e) 187/3, 106/3, 106/2, 106/1, 107/7, 107/4, 81/4, 63/2, 187/1, 58, 59, 7, 159/6, 159/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kukułowo; f) l235, 236, 139/4, 220/3, 218, 210, 53, 108, 135 położonych w obrębie ewidencyjnym Dusin; g) 107/1, 88/6, 8/1, 2/4, 3, 227 położonych w obrębie ewidencyjnym Skarchowo; h) 210 położonej w obrębie ewidencyjnym Jarszewo; gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-12-08 09:08:40
Zawiadomienie na XLIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 2022-12-07 09:24:26
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. 2022-12-06 11:04:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenera socjalnego – wc na terenie części działki nr 199/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kukułowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-11-30 08:48:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz światłowodu na terenie działki nr 177 oraz części działek nr 210 i 215, położonych w obrębie ewidencyjnym Jarszewo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-11-30 08:46:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 101 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-11-30 08:44:48
Rozporządzenie nr 10/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków 2022-11-28 14:35:07
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 553 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-11-28 09:07:00
W dniu 2 grudnia 2022r. Kasa Urzędu nieczynna 2022-11-23 11:28:29
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - budynku gospodarczego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działek nr 84/32, 84/33, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-11-22 14:01:48
Zawiadomienie na XLII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 25 listopada br. o godz. 11:00 2022-11-17 13:36:59
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki 222/52 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-11-15 08:05:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr: 84/24, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-11-10 09:51:09
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr: 65/69, położonej w obrębie ewidencyjnym Górki, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-11-10 09:41:00
ROZPORZĄDZENIE NR 16/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-11-04 15:19:25
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie kontenera socjalnego – wc na terenie części działki nr 199/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kukułowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-11-04 08:28:08
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz światłowodu na terenie działki nr 177 oraz części działek nr 210 i 215, położonych w obrębie ewidencyjnym Jarszewo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-11-04 08:26:02
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 101 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-11-04 08:18:10
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-11-03 14:20:05
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia on. Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach wg wykazu w piśmie obr. Chomino i Benice 2022-10-28 13:48:27
Obwieszczenie o odwołaniu od postanowienia PIGK.6730.97.2022.JJ z dnia 6.10.2022r. dotyczącej zmiany inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego; niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami na terenie działki nr: 535/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] i przesłaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie 2022-10-25 11:57:11
Rozporządzenie 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2022 r. 2022-10-21 14:54:56
Rozporządzenie 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. 2022-10-21 14:54:06
Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej 2022-10-21 14:51:26
Zawiadomienie na XLI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. o godz. 11:00 2022-10-20 14:51:40
Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji PIGK.6730.66.2015.JJ z dnia 28.09.2022r. dotyczącej zmiany inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie części działki nr 50/1 [aktualnie 50/5 [po podziale geodezyjnym] położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] i przesłaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie 2022-10-19 13:35:12
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego wielorodzinnego niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr 283/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostało wydane postanowienie PIGK.6730.94.2022.JJ dnia 14.10.2022r. dotyczące zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm./. 2022-10-18 12:56:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1018Z Kukułowo-Dusin-Rozwarowo na terenie części działek nr 137, 176/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Kukułowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-10-18 12:54:53
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego w budynku mieszkalno-usługowym na funkcję mieszkalną na terenie działki nr: 263/11, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2022-10-14 13:25:22
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny na terenie działki nr: 535/20, położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie],zostało wydane postanowienie PIGK.6730.76.2022.JJ dnia 12.10.2022r. 2022-10-14 13:23:41
OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Retencja Korytowa – Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach – odbudowa przepustu z piętrzeniem na kanale Kukułowo" 2022-10-14 12:18:11
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA ROK 2022 2022-10-14 10:26:01
OBWIESZCZENIE Dotyczące polowań zbiorowych Wojskowe Koło Łowieckie DĄB w Rogowie obwód nr 11 w sezonie łowieckim 2022/2023 2022-10-14 09:01:51
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej "STAWNO" o mocy łącznej do 16 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Kamień Pomorski, działka nr 52 obręb Stawno". 2022-10-12 12:07:32
OBWIESZCZENIE Dotyczące polowań zbiorowych Koło Łowieckie „ Żubr ” w Kamieniu Pomorskim w sezonie łowieckim 2022/2023 2022-10-12 09:30:10
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o przekazaniu do WSA w Szczecinie skargi KORBO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na decyzję Wojewody z dnia 14 lipca 2022 znak AP-2.7840.42.2022.JD 2022-10-11 08:21:46
OBWIESZCZENIE Dotyczące polowań zbiorowych Koło Łowieckie „JELEŃ ” w Kamieniu Pomorskim w sezonie łowieckim 2022/2023 2022-10-10 14:08:13
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego; niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami na terenie działki nr: 535/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostało wydane postanowienie PIGK.6730.97.2022.JJ dnia 6.10.2022r. dotyczące zawieszenia postępowania 2022-10-10 07:48:47
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz światłowodu na terenie działki nr 177 oraz części działek nr 210 i 215, położonych w obrębie ewidencyjnym Jarszewo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-10-07 12:40:04
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 101 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-10-07 12:26:39
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr: 84/24, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-10-05 14:26:24
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenera socjalnego – wc na terenie części działki nr 199/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kukułowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-10-04 11:44:03
Zawiadomienie, że w dniach 11 - 20 października 2022r. KASA URZĘDU nieczynna 2022-10-04 09:57:47
ZAWIADOMIENIE - w dniu 7 października 2022 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym 2022-10-04 09:33:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie części działki nr 50/1 [aktualnie 50/5 [po podziale geodezyjnym] położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-09-29 21:10:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie budynku usługowego [lokalu gastronomicznego] częścią mieszkalną wraz z dobudową wiaty do budynku gastronomicznego na terenie działek nr: 359, 360, 361, 381/2, 381/3, 381/4, 293/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-09-29 21:09:08
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 1018Z Kukułowo-Dusin-Rozwarowo na terenie części działek nr 137, 176/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Kukułowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-09-23 08:04:52
ZAWIADOMIENIE - Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2022 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 2022-09-22 13:17:23
UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU DLA LASÓW NIESTANOWIACYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NALEŻĄCYCH DO SPÓŁKI AGRONA SP.Z.O.O. Na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2032r. według stanu na dzień 04 lipca 2022 r. Obręb ewidencyjny Śniatowo 2022-09-22 10:55:12
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: -zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych [do 13 szt.]; -niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie części działki nr: 100/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostało wydane postanowienie 2022-09-21 13:56:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Retencja korytowa – Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach – odbudowa przepustu z piętrzeniem na kanale Rarwino – Skarchowo oraz Skarchowo - Buszęcin". 2022-09-09 09:34:42
ZAWIADOMIENIE - Zawiadamiam, że w dniu 13 września 2022 r. (wtorek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym 2022-09-08 12:59:30
OBWIESZCZENIE dotyczące planu polowania indywidualnego na dziką zwierzynę łowną dla myśliwych z Belgii: Koło Łowieckie „ Nad Dziwną ‘’ w Draminie w sezonie łowieckim 2022/2023. 2022-09-06 13:17:13
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie części działki nr 50/1 [aktualnie 50/5 [po podziale geodezyjnym] położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2022-09-02 12:54:24
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 56, 60, 88 obręb Jarzysław gmina Kamień Pomorski". 2022-08-29 14:11:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 222/32 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-08-29 14:06:18
O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1018Z Kukułowo-Dusin-Rozwarowo na terenie części działek nr 137, 176/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Kukułowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2022-08-26 13:03:54
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami; niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr: 84/6 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2022-08-26 13:02:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 67, 78, 123/17, 123/18, 123/19, 123/20, 123/21, 123/22, 123/23, 123/24, 123/25 obręb Radawka gmina Kamień Pomorski". 2022-08-25 13:38:22
Informacja o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 77/2022 z dnia 16.08.2022r., w sprawie przebudowy Portu Rybackiego w Kamieniu Pomorskim w sąsiedztwie Wilków Morskich 2022-08-17 13:38:57
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wrzosowo gmina Kamień Pomorski". 2022-08-16 13:51:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Retencja korytowa – Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach – odbudowa przepustu z piętrzeniem na kanale Kukułowo". 2022-08-12 13:52:17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Budowa do 25 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 38/2 w obrębie Jarszewo w gminie Kamień Pomorski". 2022-08-11 10:12:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Budowa elektrowni słonecznej "Stawno" o mocy łącznej do 16 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą gmina Kamień Pomorsk". 2022-08-10 11:51:35
OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 152, 153, 154 obręb Rozwarowo gmina Kamień Pomorski". 2022-08-08 13:28:14
Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego ; niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 222/32 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-08-08 12:44:23
OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 42 i 45 obr. Rozwarowo gmina Kamień Pomorski". 2022-08-05 11:58:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 43, 47, 238 w obrębie Jarszewo w gminie Kamień Pomorski”. 2022-08-04 09:25:17
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie budynku usługowego [lokalu gastronomicznego] częścią mieszkalną wraz z dobudową wiaty do budynku gastronomicznego na terenie działek nr: 359, 360, 361, 381/2, 381/3, 381/4, 293/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-07-28 13:31:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr 75/1, 66, 65, 1/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Borucin, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-07-26 10:02:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb ochotniczej Straży Pożarnej w Stawnie na terenie działki nr 137/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawno, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-07-26 09:59:55
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkiem na terenie działki nr 51/3 obreb6 miasta Kamień Pomorski 2022-07-11 11:59:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz światłowodu [w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1012Z Kamień Pomorski – Recław]: h) 248/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Recław; i) 257, 259, 48, 116/1, 18/2, 20/1, 21/2, 22/3, 24/3, 26/2, 27/3, 116/3, 190/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Laska; gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]; j) 2/5, 80, 40, 51 położonych w obrębie ewidencyjnym Sibin; k) 187/3, 106/3, 106/2, 106/1, 107/7, 107/4, 81/4, 63/2, 187/1, 58, 59, 7, 159/6, 159/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kukułowo; l) 235, 236, 139/4, 220/3, 218, 210, 53, 108, 135 położonych w obrębie ewidencyjnym Dusin; m) 107/1, 88/6, 8/1, 2/4, 3, 227 położonych w obrębie ewidencyjnym Skarchowo; n) 210 położonej w obrębie ewidencyjnym Jarszewo; gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-07-08 14:56:34
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 2022-07-07 11:23:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie:  budynku garażowego;  niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr: 51/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-07-05 12:10:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działek nr: 297/21, 60/1, 60/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-07-05 12:09:23
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA ROK 2022 - aktualizacja VI.2022 2022-06-30 09:48:52
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr 75/1, 66, 65, 1/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Borucin, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-06-29 14:32:32
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb ochotniczej Straży Pożarnej w Stawnie na terenie działki nr 137/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawno, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-06-29 14:31:26
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie:  12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej;  niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działek nr: 175/2, 175/5, 175/8, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-06-29 14:23:39
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami;  niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr: 84/6 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-06-29 14:19:33
W dniach 24.06 - 01.07. 2022r. KASA URZĘDU nieczynna 2022-06-17 12:38:31
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz światłowodu [w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1012Z Kamień Pomorski – Recław]: h) 248/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Recław; i) 257, 259, 48, 116/1, 18/2, 20/1, 21/2, 22/3, 24/3, 26/2, 27/3, 116/3, 190/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Laska; gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]; j) 2/5, 80, 40, 51 położonych w obrębie ewidencyjnym Sibin; k) 187/3, 106/3, 106/2, 106/1, 107/7, 107/4, 81/4, 63/2, 187/1, 58, 59, 7, 159/6, 159/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kukułowo; l) 235, 236, 139/4, 220/3, 218, 210, 53, 108, 135 położonych w obrębie ewidencyjnym Dusin; m) 107/1, 88/6, 8/1, 2/4, 3, 227 położonych w obrębie ewidencyjnym Skarchowo; n) 210 położonej w obrębie ewidencyjnym Jarszewo; gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-06-15 11:52:01
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku garażowego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr: 51/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-06-10 09:58:03
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działek nr: 297/21, 60/1, 60/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-06-10 09:56:23
Zawiadomienie na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się w dniu 24 czerwca br. o godz. 11:00 2022-06-10 07:49:04
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr 75/1, 66, 65, 1/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Borucin, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-06-06 13:59:00
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku garażowo-gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb ochotniczej Straży Pożarnej w Stawnie na terenie działki nr 137/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawno, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-06-06 12:24:52
Rozporządzenie Nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-06-06 08:56:05
Informacja 2022-06-02 08:56:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr: 65/69, położonej w obrębie ewidencyjnym Górki, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-05-30 13:47:03
Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 535/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-05-25 14:38:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działek nr: 84/38 i 84/39, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-05-24 11:54:13
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz światłowodu [w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1012Z Kamień Pomorski – Recław]: h) 248/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Recław; i) 257, 259, 48, 116/1, 18/2, 20/1, 21/2, 22/3, 24/3, 26/2, 27/3, 116/3, 190/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Laska; gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]; j) 2/5, 80, 40, 51 położonych w obrębie ewidencyjnym Sibin; k) 187/3, 106/3, 106/2, 106/1, 107/7, 107/4, 81/4, 63/2, 187/1, 58, 59, 7, 159/6, 159/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kukułowo; l) 235, 236, 139/4, 220/3, 218, 210, 53, 108, 135 położonych w obrębie ewidencyjnym Dusin; m) 107/1, 88/6, 8/1, 2/4, 3, 227 położonych w obrębie ewidencyjnym Skarchowo; n) 210 położonej w obrębie ewidencyjnym Jarszewo; gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-05-23 09:47:06
ZAWIADOMIENIE - w dniu 27 maja 2022 roku (piątek) o godz. 11:00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim 2022-05-19 11:13:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr: 243, 147/6 i części 147/12 w obrębie ewidencyjnym Rzewnowo; 60, 50, 49, 32/1, 26/6, 20, 11/16, 35 w obrębie ewidencyjnym Mokrawica; 50/1, 1/8, 1/9, 1/10, ¼, 51, 49/1, 4/1, 1/3, 2/1, w obrębie ewidencyjnym Grębowo; 196/1, 197, 198, 204, 91/2, 91/1, 96, 52, 9/2, 51/2, 55/3, 56/1, 57/1, 51/1, 46, 47, 1 w obrębie ewidencyjnym Trzebieszewo; 172/6, 228, 180, 219/3, 178, 168, 111/1, 60, 176/1, 176/2, 50, 38, 40 w obrębie ewidencyjnym Chrząstowo; 175/2, 175/1, 118/3, 118/4, 118/5, 118/7, 271/1 w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo; położonych w gminie Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-05-18 14:59:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Radawka na terenie działek nr: 26/3, 27, 28/24, położonych w obrębie ewidencyjnym Radawka, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-05-17 13:51:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej 15kV wraz z montażem słupów w istniejącej linii elektroenergetycznej na terenie działek nr: 17/1, 19/7, 19/9, 114/2, 114/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Radawka oraz działka nr: 221, położona w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-05-17 13:48:53
ROZPORZĄDZENIE NR 5/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście 2022-05-10 08:02:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; - drogi wewnętrznej; na terenie działki nr 336/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Górki, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-05-09 14:50:09
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 535/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-05-02 10:56:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku gospodarczego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 84/22 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-05-02 10:53:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 61/48 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski[woj. zachodniopomorskie] 2022-04-27 14:12:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkiem; na terenie działki nr: 53/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-04-27 14:10:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 3/53 położonej w obrębie ewidencyjnym Grębowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-04-27 14:09:05
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działek nr: 84/38 i 84/39, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-04-27 14:06:18
2 maja kasa Urzędu będzie nieczynna 2022-04-26 10:15:03
Obwieszczenie o podjęciu postepowania i zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania decyzji dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr: 243, 147/6 i części 147/12 w obrębie ewidencyjnym Rzewnowo; 60, 50, 49, 32/1, 26/6, 20, 11/16, 35 w obrębie ewidencyjnym Mokrawica; 50/1, 1/8, 1/9, 1/10, ¼, 51, 49/1, 4/1, 1/3, 2/1, w obrębie ewidencyjnym Grębowo; 196/1, 197, 198, 204, 91/2, 91/1, 96, 52, 9/2, 51/2, 55/3, 56/1, 57/1, 51/1, 46, 47, 1 w obrębie ewidencyjnym Trzebieszewo; 172/6, 228, 180, 219/3, 178, 168, 111/1, 60, 176/1, 176/2, 50, 38, 40 w obrębie ewidencyjnym Chrząstowo; 175/2, 175/1, 118/3, 118/4, 118/5, 118/7, 271/1 w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo; położonych w gminie Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-04-25 08:07:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr: 245/6 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-04-25 08:05:38
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa ulic J. Wysockiego, T. Kościuszki, Plac Wolności i W. Jagiełły wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej" 2022-04-22 12:09:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr: 695/6, 6/11, 6/8, 79/12, 9/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-04-20 09:02:42
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Radawka na terenie działek nr: 26/3, 27, 28/24, położonych w obrębie ewidencyjnym Radawka, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-04-20 09:01:13
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: kablowej sieci energetycznej 15kV wraz z montażem słupów w istniejącej linii elektroenergetycznej na terenie działek nr: 17/1, 19/7, 19/9, 114/2, 114/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Radawka oraz działka nr: 221, położona w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-04-20 08:59:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Lipowej wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej na terenie części działki nr 5/1, położonej w obrębie nr 3, miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-04-20 08:57:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń bibliotecznych na pomieszczenia biurowe w budynku oświaty, kultury i sportu wraz z ich przebudową wewnątrz budynku na terenie części działek nr: 55/2, 72/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-04-20 08:55:58
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku gospodarczego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 84/22 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-04-08 08:21:25
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA ROK 2022 2022-04-07 13:39:45
W dniach 14 - 19.04.2022r. KASA URZĘDU MIEJSKIEGO BĘDZIE NIECZYNNA 2022-04-07 09:31:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 67, położonej w obrębie ewidencyjnym Chrząszczewo, gmina Kamień Pomorski. [woj. zachodniopomorskie] 2022-04-06 13:57:00
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; - drogi wewnętrznej; na terenie działki nr 336/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Górki, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-04-01 14:50:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 222/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-04-01 14:42:05
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Radawka na terenie działek nr: 26/3, 27, 28/24, położonych w obrębie ewidencyjnym Radawka, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-03-25 13:49:27
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń bibliotecznych na pomieszczenia biurowe w budynku oświaty, kultury i sportu wraz z ich przebudową wewnątrz budynku na terenie części działek nr: 55/2, 72/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-03-25 13:47:36
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 61/48 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski[woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-03-25 13:44:57
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej 15kV wraz z montażem słupów w istniejącej linii elektroenergetycznej na terenie działek nr: 17/1, 19/7, 19/9, 114/2, 114/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Radawka oraz działka nr: 221, położona w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-03-25 13:41:41
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr: 695/6, 6/11, 6/8, 79/12, 9/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-03-25 13:37:37
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie ulicy Lipowej wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej na terenie części działki nr 5/1, położonej w obrębie nr 3, miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-03-22 14:35:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego poprzez dobudowanie balkonów systemowych, na terenie działki nr: 242/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-03-21 13:27:40
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku 2022-03-21 08:32:45
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkiem; na terenie działki nr: 53/10, położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-03-18 12:34:42
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 67, położonej w obrębie ewidencyjnym Chrząszczewo, gmina Kamień Pomorski. [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-03-18 12:32:32
Zawiadomienie na XXXV sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się w dniu 25 marca br. o godz. 11:00 2022-03-18 08:15:16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w jednej kubaturze, montażu prefabrykowanego zbiornika bezodpływowego do odprowadzania ścieków bytowych, wykonaniu studni głębinowej w celu pozyskania wody użytkowej i wykonaniu drogi łączącej budynek z drogi wewnętrznej i dalej z drogą gminną 2022-03-17 14:16:06
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PGK Sp. zo.o. - ścieków przemysł. dz. nr 171, 172 obr. 3 Kamień Pomorski 2022-03-17 13:33:52
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Recław, gm. Wolin 2022-03-16 12:50:51
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 3/53 położonej w obrębie ewidencyjnym Grębowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-03-07 12:08:59
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 222/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-03-04 12:34:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - budynku gospodarczego; - budynku garażowego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 222/55 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-03-04 12:31:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr: 84/45 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-03-04 12:25:06
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń bibliotecznych na pomieszczenia biurowe w budynku oświaty, kultury i sportu wraz z ich przebudową wewnątrz budynku na terenie części działek nr: 55/2, 72/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-03-01 10:51:57
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr: 695/6, 6/11, 6/8, 79/12, 9/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-03-01 10:50:01
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Lipowej wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej na terenie części działki nr 5/1, położonej w obrębie nr 3, miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-03-01 10:47:58
Zawiadomienie na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się w dniu 3 marca br. o godz. 12:00 2022-02-28 15:33:03
Komunikat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 2022-02-28 15:31:23
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 67, położonej w obrębie ewidencyjnym Chrząszczewo, gmina Kamień Pomorski. [woj. zachodniopomorskie] 2022-02-23 13:02:17
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego poprzez dobudowanie balkonów systemowych, na terenie działki nr: 242/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-02-21 14:17:19
Obwieszczenie ze w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr: 65/69, położonej w obrębie ewidencyjnym Górki, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-02-17 15:05:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 336/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Górki, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-02-17 15:03:01
Obwieszczenie że wpłynęło odwołanie od decyzji DWZ/4/2022 wydanej dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działek nr: 30/13 i 30/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Chrząszczewo, gmina Kamień Pomorski[woj. zachodniopomorskie] 2022-02-15 11:14:22
W dniu  15. 02. 2022r. KASA URZĘDU MIEJSKIEGO BĘDZIE NIECZYNNA 2022-02-11 11:50:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dwulokalowego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 222/45 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-02-02 12:15:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie:  budynku mieszkalnego jednorodzinnego;  niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działek nr: 84/36, 84/34, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski[woj. zachodniopomorskie] 2022-02-02 12:15:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 222/96 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-02-02 12:14:39
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - budynku gospodarczego; - budynku garażowego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 222/55 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2022-02-02 12:14:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych na działce ewidencyjnej nr 7/3 obr. Mokrawica Gmina Kamień Pomorski". 2022-01-31 15:09:40
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-01-27 08:39:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Radawka na terenie działek nr: 26/1, 27, 28/24, położonych w obrębie ewidencyjnym Radawka, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-01-26 15:09:22
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu "Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych na działce ewidencyjnej nr 7/3 obr. Mokrawica Gmina Kamień Pomorski" 2022-01-26 15:09:13
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych; niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 336/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Górki, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2022-01-25 11:18:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Wrzosowo” o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną część dz. nr 234, 727/7 i 272/9 obręb Wrzosowo”. 2022-01-19 15:01:20
Zawiadomienie na XXXIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 21 stycznia br. o godz. 11:00 2022-01-13 14:47:59
Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 222/96 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-01-12 14:02:29
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działek nr: 84/36, 84/34, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski[woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-01-12 13:59:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działek nr: 30/13 i 30/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Chrząszczewo, gmina Kamień Pomorski[woj. zachodniopomorskie] 2022-01-12 13:53:55
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dwulokalowego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 222/45 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2022-01-12 13:52:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na funkcję mieszkalną na terenie działki nr: 203, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-01-12 11:05:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Mikołaja Kopernika oraz ul. Wilków Morskich wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 1/10, położonej w obrębie nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-01-10 13:56:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: - 147/1, 147/3, 427 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo; - 160/1, 160/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski; - 36/2, 155/1 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Kamień Pomorski; gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2022-01-10 13:55:56
Informacja dot. polowań dewizowych zmiana terminu - Zarząd Koła Łowieckiego ŻUBR 2022-01-03 13:18:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Edyta Janeczko

Data wytworzenia:
03 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Lucjan Skwarek

Data publikacji:
03 sty 2022, godz. 13:17

Osoba aktualizująca informacje

Lucjan Skwarek

Data aktualizacji:
03 sty 2022, godz. 13:17