Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 145/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kamień Pomorski

ZARZĄDZENIE Nr 145/2021
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kamień Pomorski

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXVII/301/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Pomorski w latach 2021 - 2025 (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r. poz. 3427) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam wysokość stawki podstawowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 5,80 zł.

§ 2

1. Ustalam stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości wynikającej z zastosowania stawki podstawowej, określonej w § 1, i uwzględnienia czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu, określonych poniżej:

Lp.

Czynniki uzależniające wysokość czynszu

Zwyżka

%

Zniżka

%

1.

Lokal posiadający dostarczaną centralnie ciepłą wodę z kotłowni położonej poza lokalem

10

 

2.

Lokal posiadający instalację i zaopatrywany w gaz przewodowy

10

 

3.

Lokal wyposażony w centralne ogrzewanie z kotłowni położonej poza lokalem

10

 

4.

Lokal w budynku wymagającym remontu

 

20

5.

Lokal z kuchnią bez oświetlenia naturalnego (ślepa kuchnia)

 

10

6.

Lokal położony poza granicą administracyjną miasta

 

10

7.

Lokal bez instalacji wodnej

 

10

8.

Lokal bez instalacji kanalizacyjnej

 

10

9.

Lokal nieposiadający wc w obrębie lokalu

 

5

2. Łączna obniżka czynszu z tytułu wystąpienia czynników podwyższających i obniżających nie może przekroczyć 50% stawki podstawowej.

3. Zwyżki nie stosuje się, jeżeli najemca dokonał ulepszeń w najmowanym lokalu na koszt własny.


§ 3

Ustalam stawkę czynszu za 1m2 powierzchni lokalu socjalnego w wysokości 1,45 zł.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 163/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kamień Pomorski.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kamieniu Pomorskim.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zarządzenie Burmistrza 145.2021.pdf (PDF, 672.11Kb) 2021-10-14 14:43:30 20
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Stanisław Ziemniewicz

Data wytworzenia:
14 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Balbina Kaczanowska

Data publikacji:
14 paź 2021, godz. 14:43

Osoba aktualizująca informacje

Balbina Kaczanowska

Data aktualizacji:
14 paź 2021, godz. 14:54