Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zawiadomienie na XXIV sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się 26 marca 2021 roku (piątek) o godz. 11:00

Kamień Pomorski, dnia 18 marca 2021 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim na dzień 26 marca 2021 roku (piątek) o godz. 11:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.


Porządek sesji:   

 1. Otwarcie – stwierdzenie  quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w 2020 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2020 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2021.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania na 2021 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2021.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do spółki.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1).
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2).
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a).
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo.
 15. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Pomorski.
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt nr 1).
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej (projekt nr 2).
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/256/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2021.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2021”.
 20. Interpelacje radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje.
 22.  Zapytania sołtysów.
 23.  Sprawy bieżące, zapytania.
 24.  Wnioski komisji.
 25. Wnioski i skargi.
 26. Zakończenie posiedzenia.

Transmisja z obrad XXIV sesji dostępna będzie na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie na XXIV sesję.pdf (PDF, 733.26Kb) 2021-03-18 15:05:25 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Balbina Kaczanowska 18-03-2021 15:05:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Świąć 18-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Balbina Kaczanowska 19-03-2021 08:05:05