Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Unieważnione uchwały

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego dot. stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVI/293/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-21 12:58:26
dokument Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w spr. stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXIV/278/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo 2021-04-26 14:43:18
dokument Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego dot. stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XX/219/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Pomorski 2020-11-06 08:57:34
dokument Uchwała nr XVII.145.S.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/190/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 czerwca 2020 r. 2020-08-04 13:19:45
dokument Uchwała nr XVII.144.S.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/189/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 czerwca 2020 r. 2020-08-04 13:18:51
dokument Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. nr P-1.4131.151.2020.AA dot. stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/175/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 maja 2020 r. 2020-06-22 12:45:12
dokument Uchwała - Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.67.2019.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2020 r. dot. stwierdzenia w części nieważności uchwały nr XIV/142/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Kamieniu Pomorskim i Jarszewie oraz ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury Cmentarzy 2020-03-02 17:49:23
dokument Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XII/133/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz o terminie i miejscu jej składania 2020-01-22 13:12:41
dokument Uchwała nr XXXII.266.S.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XI/115/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/265/16 z dnia 28 października 2016 w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2019-12-18 11:59:49
dokument Uchwała nr XXXII.265.S.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwal Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r: XI/119/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz Nr XI/117/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz o terminie i miejscu jej składania 2019-12-18 11:58:26
dokument Uchwała nr XXII.192.S.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VIII/97/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski 2019-08-12 15:27:14
dokument Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecnie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr L/484/18 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku miejskiego im. Papieża Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim 2019-04-23 14:53:48
dokument Uchwała nr X.62.S.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kamień Pomorski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2019-03-06 12:14:52