Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan na 1.01.2021 r.

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Nazwa i adres podmiotu publicznego
Urząd Miejski 72-400 Kamień Pomorski ul. Stary Rynek 1

Numer identyfikacyjny REGON
00052835600000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
 

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
um@kamienpomorski.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
a.stanaszek@kamienpomorski.pl

Telefon kontaktowy
913823970

Data
2021-03-31

Miejscowość
Kamień Pomorski


Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat
Powiat kamieński

Gmina
Kamień Pomorski (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody


Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Do budynku ratusza prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach na ścianie budynku ratusza znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Biuro Obsługi Interesantów znajduje się po prawej stronie w końcu korytarza. W budynku ratusza nie ma windy. Przed budynkiem ratusza wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku ratusza nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku ratusza nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek ratusza jest pod ścisłą opieką konserwatora zabytków.


Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 4

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url https://kamienpomorski.pl/

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-21


ID a11y-url https://eboi.kamienpomorski.pl/

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-21

 

ID a11y-url https://rada.kamienpomorski.pl/

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2021-02-17
 

ID a11y-url https://bip.kamienpomorski.pl/

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-08-27
 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Urząd Miejski w Kamieniu Pom. zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.


Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka

migowego: [ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle

indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 4

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [ X ] NIE


Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu: 100

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: urzędnik wychodzi przed urząd i obsługuje osobę

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf (PDF, 63.72Kb) 2021-03-31 08:30:45 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Balbina Kaczanowska 31-03-2021 08:30:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stanaszek-Kaczor 31-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Balbina Kaczanowska 31-03-2021 08:33:15