Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Struktura organizacyjna

Kierownikiem urzędu jest Burmistrz Stanisław Kuryłło

Kierownictwo urzędu stanowią:
1) Burmistrz,
2) Zastępca Burmistrza,
3) Skarbnik,
4) Sekretarz.

W skład urzędu wchodzą następujące referaty:
1) Organizacyjny - symbol „O”,
2) Planowania i Finansów - symbol „FB”,
3) Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – symbol „PIGK”,
4) Urząd Stanu Cywilnego – symbol „USC”,
5) Geodezji i Gospodarowania Mieniem – symbol „GM”,
6) Oświaty, Kultury i Sportu - symbol „OK”,
7) Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej "OŚ".

W skład urzędu wchodzą następujące urzędnicze, samodzielne stanowiska pracy:
1) ds. Kadr – symbol „K”,
2) ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – symbol „OC”,
3) ds. Kontroli Wewnętrznej – symbol „KW”.

Jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu oraz zakres zadań – w ramach samodzielnych stanowisk pracy
może być zatrudnionych więcej osób.

W skład urzędu wchodzą stanowiska pracy pomocnicze i obsługi.

Referatem Organizacyjnym kieruje Sekretarz Gminy.
W skład Referatu wchodzą następujące stanowiska pracy i komórki organizacyjne:
1) Sekretarz Gminy,
2) ds. obsługi Rady Miejskiej,
3) Biuro Obsługi Interesantów,
4) ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
5) ds. informatyki,
6) kancelaria urzędu,
7) Archiwum Zakładowe,
8) stanowiska pomocnicze i obsługi.

Referatem Planowania i Finansów kieruje Skarbnik Gminy.
W skład Referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Skarbnik Gminy,
2) Główny Księgowy,
3) ds. obsługi budżetu,
4) ds. podatków i windykacji podatków,
5) ds. księgowości podatkowej,
6) ds. wymiaru podatków,
7) kasjer.

W skład Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) Kierownik Referatu,
2) ds. planowania przestrzennego,
3) ds. drogownictwa,
4) ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i funduszy pomocowych.

W skład Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik Referatu,
2) ds. ochrony środowiska i działalności gospodarczej,
3) ds. gospodarki odpadami,
4) ds. utrzymania zieleni, porządku i czystości.

W skład Urzędu Stanu Cywilnego wchodzą:
1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
2) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

W skład Referatu Geodezji i Gospodarowania Mieniem wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik Referatu,
2) ds. geodezji,
3) ds. gospodarki mieszkaniowej,
4) ds. gospodarki nieruchomościami.

W skład Referatu Oświaty, Kultury i Sportu wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik Referatu,
2) ds. kadr jednostek oświatowych,
3) ds. płac jednostek oświatowych,
4) ds. gospodarczych i BHP,
5) ds. księgowości.

Burmistrz koordynuje działania podporządkowanych sobie komórek organizacyjnych urzędu
i sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1) Referatem Planowania i Finansów,
2) Referatem Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej,
3) Urzędem Stanu Cywilnego,
4) Stanowiskiem ds. Kadr,
5) Stanowiskiem ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,

Burmistrz sprawuje nadzór merytoryczny nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi:
1) Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
2) Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej,
3) Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
4) Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
5) Kamieńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
6) Spółką z o.o. Marina Kamień Pomorski.

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza.
Do zadań Zastępcy Burmistrza, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności koordynacja
działań podległych komórek oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

1) Referatem Geodezji i Gospodarowania Mieniem,
2) Referat Oświaty Kultury i Sportu,
3) Referatem Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej,
4) samodzielnym stanowiskiem ds. kontroli wewnętrznej.
.

Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór merytoryczny nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi:
1) Kamieńskim Domem Kultury,
2) Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną,
3) oświatowymi jednostkami organizacyjnymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Balbina Kaczanowska 19-09-2018 14:05:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stanaszek-Kaczor 19-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Balbina Kaczanowska 04-12-2019 12:29:38