Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

Urząd Miejski

|--- Dane teleadresowe

|--- Struktura organizacyjna

|--- Burmistrz

|--- Zastępca Burmistrza

|--- Skarbnik

|--- Sekretarz

|--- Pełnomocnik Burmistrza

|--- Wykaz telefonów

|--- Telefony alarmowe

Formularze, druki, e-deklaracje

|--- Formularze, druki

      |--- FORMULARZE PODATKOWE NA ROK 2019 - OBOWIĄZUJACE OD 01.07.2019

|--- e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Zawieszenie terminów

|--- Zawieszenie terminów wynikających z Kpa

System Rada 2018-2023

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Posiedzenia Komisji

|--- Sesje Rady

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Protokoły z sesji

|--- Projekty uchwał

|--- Uchwały

|--- Unieważnione uchwały

|--- Rejestr uchwał

Rada Miejska do 2018

|--- Rejestr uchwał Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014

|--- Rejestr Uchwał Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Jednostki pomocnicze - Sołectwa

|--- Wykaz sołtysów

|--- Harmonogram

Jednostki Organizacyjne Gminy

|--- Wykaz jednostek

Spółki Gminne

|--- Wykaz spółek

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

|--- Ogłoszenia Urzędu Miejskiego

      |--- N A B Ó R NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim

      |--- NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim

      |--- NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim - nabór rozstrzygnięty

      |--- NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim - nabór nierozstrzygnięty

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

      |--- Nabór na wolne KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim

      |--- KONKURS NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim

Oświadczenia majątkowe

|--- Informcja, druki

|--- Oświadczenia

      |--- Spółki Gminne

            |--- za rok 2020

            |--- za rok 2019

            |--- za rok 2018

      |--- Jednostki Organizacyjne Gminy

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w jednostkach organizacyjnych

                  |--- za rok 2020

                  |--- za rok 2019

                  |--- za rok 2018

                  |--- początkowe

            |--- Dyrektorzy i Kierownicy

                  |--- końcowe

                  |--- początkowe

                  |--- za rok 2018

                  |--- za rok 2021

                  |--- za rok 2020

                  |--- za rok 2019

      |--- Urząd Miejski

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne przy Urzędzie Miejskim

                  |--- za rok 2020

                  |--- za rok 2019

                  |--- za rok 2018

            |--- Skarbnik

                  |--- za rok 2020

                  |--- za rok 2019

                  |--- za rok 2018

            |--- Sekretarz

                  |--- za rok 2020

                  |--- za rok 2019

                  |--- za rok 2018

            |--- Zastępca Burmistrza

                  |--- za rok 2020

                  |--- za rok 2019

                  |--- za rok 2018

            |--- Burmistrz

                  |--- za rok 2020

                  |--- za rok 2019

                  |--- za rok 2018

      |--- Rada Miejska

            |--- Kadencja 2018 - 2023

                  |--- za rok 2020

                  |--- za rok 2019

                  |--- za rok 2018

                  |--- początkowe

                        |--- korekty oświadczeń majątkowych

                              |--- Sadowski Michał

                        |--- oświadczenia majątkowe

                              |--- Szymańska Kazimiera

                              |--- Stodulski Mateusz

                              |--- Socha Jacek

                              |--- Sadowski Michał

                              |--- Rużewicz Bogusław

                              |--- Muńdziakiewicz Bożena

                              |--- Moskiewicz Michał

                              |--- Majcher Barbara

                              |--- Kowalska Anna

                              |--- Kosińska Monika

                              |--- Kochanowicz Monika

                              |--- Gościniak Wojciech

                              |--- Klamborowski Bogdan

                              |--- Golusda Jacek

                              |--- Cuber Jadwiga

                              |--- Beczak Piotr

Prawo lokalne

|--- Raporty o stanie gminy

      |--- 2018 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2020 rok

|--- Statuty

|--- Regulamin Organizacyjny UM

|--- Budżet Gminy

      |--- Informacje kwartalne z wykonania budżetu sporządzone na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

      |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

      |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

      |--- Projekt budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2019 rok

      |--- Budżet 2019 rok

      |--- Sprawozdania finansowe 2018 rok

      |--- Sprawozdania finansowe za 2019 rok

      |--- Projekt budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 rok

|--- Wieloletnia Prognoza Finansowa

|--- Lokalny Program Rewitalizacji

|--- Strategia Sukcesu Gminy

|--- Opłata uzdrowiskowa

|--- Gospodarowanie odpadami

      |--- Harmonogramy odbioru odpadów w 2019 r.

|--- Utrzymanie czystości i porządku

|--- Program usuwania azbestu

|--- Ochrona środowiska

      |--- Program antysmogowy - Kamień Pomorski

      |--- Ochrona środowiska - informacje, obwieszczenia

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- Zarządzenia kadencji 2014-2018

      |--- Rejestr zarządzeń kadencji 2014-2018

      |--- Zarządzenia kadencji 2018-2023

            |--- ZARZĄDZENIE NR 29/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok

            |--- Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

            |--- ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem

            |--- ZARZĄDZENIE Nr 106/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia

      |--- Rejestr zarządzeń kadencji 2018-2023

|--- Uchwały RM 2018-2023

|--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej

      |--- Sesje Rady Miejskiej: kadencja 2018-2022

      |--- Posiedzenia komisji: kadencja 2018-2023

      |--- Protokoły w kadencji 2010-2014 (dodane na BIP po 31.07.2019r.)

            |--- Protokoły za 2012 rok

      |--- Protokoły w kadencji 2006-2010 (dodane na BIP po 30.07.2019r.)

            |--- Protokoły za 2010 rok

|--- Opinie RIO

|--- Wykazy

      |--- Wykaz - ulgi, odroczenia, umorzenia

      |--- Wykaz - pomoc publiczna

GKRPA

|--- Poradnia leczenia uzależnień

|--- Skład GKRPA

|--- Program

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia - przetargi

|--- Plan zamówień publicznych

|--- Zapytania ofertowe

      |--- 2018 rok (opublikowane od 3 do 31 grudnia)

            |--- Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Mieszka I nr 17 w Kamieniu Pomorskim

            |--- Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kamień Pomorski

      |--- 2019 rok

            |--- Zapytanie ofertowe na "Wycenę nieruchomości Gminy Kamień Pomorski na 2019 r."

            |--- Zapytanie ofertowe pod nazwą "Bieżące utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski"

            |--- Zapytanie ofertowe na "Przebudowa chodnika i zjazdów do posesji wraz z odwodnieniem ul. M. Skłodowskiej Curie w Kamieniu Pomorskim"

            |--- Zapytanie ofertowe "Zakup licencji oraz świadczeń usług wsparcia technicznego"

            |--- Zapytanie ofertowe: usunięcie wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości osób fizycznych i osób innych niż fizyczne w gm. Kamień Pomorski

            |--- Zapytanie ofertowe pod nazwą "Budowa zjazdu na ul. S. Stuligrosza"

            |--- Zapytanie ofertowe na Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Trzebieszewo

            |--- Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Rekonstrukcji wnętrza parteru Kurii Dziekana - dworku Von Kleista w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zakup paliwa gazowego do szkoły we Wrzosowie

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE NR lIPOPC.03.01.00-00-0086/18 na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych

            |--- Zapytanie ofertowe nr 2/POPC.03.01.00-00-0086/18 na dostarczenie i serwowanie posiłków

            |--- Zapytanie ofertowe nr 3/POPC.03.01.00-00-0086/18 na wynajem Sali do przeprowadzenia szkoleń

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa środków ochrony indywidualnej strażaków Ochotniczych Straży Pożarnej, w tym: ubrania specjalne, hełmy, rękawicespecjalne, buty specjalne i kominiarki"

            |--- Zapytanie ofertowe nr 6-POPC.03.01.00-00-0086-18 na dostawę sprzętu komputerowego

      |--- 2020 rok

      |--- 2021 rok

            |--- Zapytanie ofertowe: Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku kotłowni na świetlice wiejską w Buniewicach, w zakresie; Remont posadzki z warstwami pod posadzkowymi. Termin składania ofert 29.10.2021 r. do godz. 13

            |--- Zapytania ofertowe: Przebudowa chodnika w pasie drogowym dz. nr 52 i 54 obręb nr 6 miasta Kamień Pomorski

            |--- Zapytanie ofertowe: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Pomorski

            |--- Zapytanie ofertowe: Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku kotłowni na świetlice wiejską w Buniewicach, w zakresie; Remont posadzki z warstwami pod posadzkowymi ; termin składania ofert 25.10.2021 r. do godz. 13.00 - unieważnione

            |--- Zapytanie ofertowe na remont posadzki z warstwami pod posadzkowymi w związku ze zmiana sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską w m. Buniewice. Termin składania ofert 12.10.2021 r. do godz. 13.00 - unieważnione

            |--- Zapytanie ofertowe na remont posadzki z warstwami w budynku kotłowni - świetlica wiejska w Buniewicach

            |--- Zapytanie ofertowe - Montaż ogrodzenia panelowego, systemowego o dł. 115 mb w miejscowości Wrzosowo 37

            |--- Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. "Uzależnij się od sportu"

            |--- Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wymiana ogrodzenia na terenie placu zabaw w miejscowości Rekowo oraz montaż ogrodzenia w miejscowości Borucin, Gmina Kamień Pomorski - zgodnie z lokalizacją zawartą w projekcie umowy- zał. nr 2

            |--- Zapytanie ofertowe pn. WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI REKOWO ORAZ MONTAŻ OGRODZENIA W MIEJSCOWOŚCI BORUCIN, GMINA KAMIEŃ POMORSKI

            |--- Zapytanie ofertowe pn. Wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw w Gminie Kamień Pomorski

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE - opracowanie operatów wodnoprawnych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

            |--- Zapytanie ofertowe pn. Dostawa i montaż 3 lamp solarnych i hybrydowych w miejscowości Jarzysław i Grabowo na terenie Gminy Kamień Pomorski

            |--- Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murów obronnych w Kamieniu Pomorskim Termin składania ofert 5.07.2021 r. do godz. 12

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE NR PIGK/11/2021/TK pn. Wykonanie rekultywacji terenu cmentarza komunalnego w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zapytanie ofertowe na: Wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Trzebieszewo. Termin składania ofert 23.06.2021 r. do godz. 12.00

            |--- Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy nad zadaniem pn. Przebudowa ulicy Gryfitów i ulicy Piastowej w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej

            |--- Zapytanie ofertowe: Zakup paliwa gazowego - gazu wysokometanowego o symbolu E, wraz z usługą dystrybucji paliwa gazowego do punktu poboru gazu tj. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie, Wrzosowo 37, 72-400 Kamień Pomorski

            |--- Zapytanie ofertowe na: Budowa przyłącza kanalizacji kablowej wraz z ułożeniem światłowodu w kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Stary Rynek 1, a budynkiem przychodni przy ul. Kopernika 26 - Termin składania ofert 2.06.2021 r. do godz. 12.00

            |--- Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć fitness przez instruktora dla grup uczestników projektu pn. "Uzależnij się od sportu"

            |--- Zapytanie na rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie działki nr 23/2 w m. Strzeżewo gmina Kamień Pomorski

            |--- Zapytanie ofertowe pn."Bieżące utrzymanie, konserwacja i uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ternie miasta i gminy Kamień Pomorski w roku 2021"

            |--- Zapytanie ofertowe do zadania pn. " Przebudowa drogi polegająca na budowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Jarszewo na dz. nr 210 i dz. nr 228"

            |--- Zapytanie ofertowe - Zakup ciągnika do utrzymania infrastruktury sportowej w tym płyty boiska z nawierzchnią naturalną i nawierzchnią sztuczną na Stadionie Miejskim w Kamieniu Pomorskim - Termin składania ofert 23.03.3021 r. do godz.12.00

            |--- Zapytanie ofertowe pn. Organizacja warsztatów profilaktyki uzależnień (w ilości 8) w formie zajęć grupowych

Organizacje pozarządowe

|--- Konkursy

      |--- Konkursy realizowane w 2021 roku

            |--- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku - "Popularyzacja sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa oraz kajakarstwa w Gminie Kamień Pomorski"

      |--- Konkursy realizowane w 2020 roku

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu art, 4 ust.1 pkt 7 i pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal ności pożyt ku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm .) I. Rodzaj zadania: powierzenie realizacji zadania w zakresie dowożenia uprawnionych uczniów niepelnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kamień Pomorski do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4, oraz w Ostromicach 17, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2020 roku.

            |--- MAŁE GRANTY - PLIKI DO POBRANIA

            |--- MAŁE GRANTY

                  |--- Działałność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultywowania tradycji, zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin, upowszechnianie kultury i sztuki i integracja członków SUTW

      |--- Konkursy realizowane w 2019 roku

            |--- Małe granty

                  |--- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Pomorskim; tytuł zadania publicznego: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie turystyki i krajoznawstwa, upowszechniania kultury i sztuki, promocji zdrowia poprzez udział w imprezach sportowych i integracja członków różnych UTW"

                  |--- Oferent- Stowarzyszenie Zespół Ludowy "Stawnianki" ; rodzaj zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, i dziedzictwa ; tytuł zadania: "Stawnianki"- 35 lat krzewienia kultury ludowej na ziemi kamieńskiej

                  |--- Nazwa oferenta: Młodzieżowy Klub Żeglarski "OPTI" Kamień Pomorski; tytuł zadania publicznego: "Bezpieczny wypoczynek nad wodą. Nauka żeglowania i pływania dla dzieci i młodzieży gminy Kamień Pomorski

                  |--- Nazwa oferenta: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Kamieniu Pomorskim; tytuł zadania publicznego: "Farmaceutyki do kosza. Niech lekiem będzie sport. Spartakiada seniorów 2019"

|--- Baza Kamieńskich Stowarzyszeń

|--- Gminna Rada Pożytku Publ.

|--- Program współpracy

      |--- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

      |--- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

|--- Sprawozdania

Przetargi, rokowania, użyczenia

|--- Przetargi, rokowania, użyczenia - nieruchomości Gminy

      |--- 2018 rok (opublikowane po 04.10.2018r.)

      |--- 2021 rok

            |--- ZARZĄDZENIE Nr 106/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia

            |--- ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

Zadania realizowane z budżetu państwa

|--- Przebudowa ulic: Dworcowej, Jedności Narodowej i odcinka ul. Zdrojowej w Kamieniu Pomorskim

|--- Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim

|--- Przebudowa ulicy Gryfitów i Piastowej w Kamieniu Pomorskim

Gospodarka mieszkaniowa

|--- Mieszkaniowy zasób gminy

|--- Dodatki mieszkaniowe i energet.

|--- Lista osób zakwalifikowanych

Wybory

|--- WYBORY PREZYDENTA RP 28 CZERWCA 2020 R.

      |--- GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

      |--- UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

      |--- OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

|--- II tura głosowania - Wybory Prezydenta RP

|--- Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - 6 września 2020 r.

|--- WYBORY DO SEJMU I SENATU W 2019 R.

|--- IV Edycja Konkursu "WYBIERAM WYBORY"

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019r.

|--- Wybory samorządowe 2018

|--- Wybory do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w powiecie kamieńskim

WYBORY ŁAWNIKÓW

|--- KADENCJA 2020-2023

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

|--- Aktualności

|--- Nabór na rachmistrzów

      |--- Ogłoszenie o naborze na rachmistrza

Informacje

|--- Ogłoszenia, obwieszczenia

      |--- Ogłoszenia, obwieszczenia od 11.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

      |--- Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje - 2019 rok

      |--- Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje - 2020 rok

      |--- Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje - 2021 rok

|--- Petycje

|--- Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

|--- Rejestr instytucji kultury

|--- RODO

      |--- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

|--- Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

|--- Zgromadzenia publiczne

|--- Pomoc publiczna - sektor rolny

|--- Pomoc publ. - przedsiębiorcy

|--- Wykaz dziennych opiekunów

Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 1.01.2021 r.

Rejestr instytucji kultury

|--- Rejestr instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Kamień Pomorski

Na skróty

|--- Ważne strony

Archiwum

|--- Archiwalny BIP