Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego
2 Uruchomiliśmy Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego
3 Przebudowa ul. Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Dziwnowską i rondem Pionierów Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej
4 Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej: stacja transformatorowa 15/04kV, linia kablowa 15kV, sieć rozdzielcza 0,4kV na terenie działek nr: 342/1, 344/1 do 344/12, 345/1 do 345/8 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]
5 Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr: 17/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Radawka oraz na terenie działki nr: 221, położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]
6 Obwieszczenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamień Pomorski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
7 Informacja dot. możliwości głosowania korespondencyjnego
8 BILANS RACHUNEK,ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
9 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 61 §l i §4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tj . Dz.U. 2020. , poz. 256 z późno zm. - dalej k.p.a.) w związku z art. 73 ust. l, art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 r poz. 283 z późn.zm.) - zwanej dalej ustawą ooś Burmistrz Kamienia Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek przedsiębiorstwa. PVE 41 Sp. z 0 .0., ul. Grunwaldzka 4/1O, 85-236 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 93 obręb Rozwarowo Gmina Kamień Pomorski
10 ZARZĄDZENIE Nr 79/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski