Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4kV wraz szafkami rozdzielczo-pomiarowymi na terenie działek nr: 82, 83, 85, 86/9, 91, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]
2 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwu-lokalowego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 222/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]
3 Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej: linia kablowa SN i n.n. oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek nr: 227/23, 271/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]
4 ZARZĄDZENIE NR 145/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy; układu wykonawczego i planu finansowego na 2019 rok
5 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim
6 ZARZĄDZENIENR 148/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" POPC.03.01.0000- 0086/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020
7 Sprostowanie
8 Zarządzenie nr 147/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21.08.2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Kamień Pomorski
9 ZARZĄDZENIE Nr 146/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
10 Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji SKO/Ma/420/2598/2019 z 9.08.2019r. utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Kamienia Pomorskiego DWZ/89/2019 z 3.06.2019r.- budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn125PE w miejscowości Rarwino na terenie działek nr 4, 3/3, 3/13, 3/35, 3/45, 3/46, 3/6, 3/77, 3/61, 3/62, 3/64, 3/65, 3/54, położonych w obrębie ewidencyjnym Rarwino, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]