Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi


Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber za
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha za
Kazimiera Szymańska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber za
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha za
Kazimiera Szymańska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber za
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kochanowicz za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha za
Kazimiera Szymańska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 (projekt nr 1). przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber za
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kochanowicz za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha za
Kazimiera Szymańska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 (projekt nr 2). przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber za
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kochanowicz za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha za
Kazimiera Szymańska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber za
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kochanowicz za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha za
Kazimiera Szymańska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamień Pomorski w roku szkolnym 2020/2021. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber za
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kochanowicz za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha za
Kazimiera Szymańska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/649/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Kamień Pomorski. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber za
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kochanowicz za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha za
Kazimiera Szymańska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 29 lat nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1). odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
1 4 7

Imię i nazwisko Głos
Jacek Golusda przeciw
Bogdan Klamborowski przeciw
Monika Kochanowicz wstrzymał się
Monika Kosińska wstrzymał się
Anna Kowalska przeciw
Barbara Majcher przeciw
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz przeciw
Bogusław Rużewicz wstrzymał się
Michał Sadowski przeciw
Jacek Socha przeciw
Kazimiera Szymańska wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a). odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
0 3 10

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber przeciw
Jacek Golusda przeciw
Bogdan Klamborowski przeciw
Monika Kochanowicz wstrzymał się
Monika Kosińska wstrzymał się
Anna Kowalska przeciw
Barbara Majcher przeciw
Michał Moskiewicz przeciw
Bożena Muńdziakiewicz przeciw
Bogusław Rużewicz przeciw
Michał Sadowski przeciw
Jacek Socha przeciw
Kazimiera Szymańska wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za wynajem na okres 29 lat nieruchomości na terenie gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1b). odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
0 3 10

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber przeciw
Jacek Golusda przeciw
Bogdan Klamborowski przeciw
Monika Kochanowicz wstrzymał się
Monika Kosińska wstrzymał się
Anna Kowalska przeciw
Barbara Majcher przeciw
Michał Moskiewicz przeciw
Bożena Muńdziakiewicz przeciw
Bogusław Rużewicz przeciw
Michał Sadowski przeciw
Jacek Socha przeciw
Kazimiera Szymańska wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2). przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber za
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kochanowicz za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha za
Kazimiera Szymańska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a). przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber za
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kochanowicz za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha za
Kazimiera Szymańska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 3 2

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber przeciw
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kochanowicz za
Monika Kosińska wstrzymał się
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz wstrzymał się
Michał Sadowski za
Jacek Socha wstrzymał się
Kazimiera Szymańska przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości do spółki Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 3 2

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber wstrzymał się
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski wstrzymał się
Monika Kochanowicz za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher przeciw
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz przeciw
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha wstrzymał się
Kazimiera Szymańska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 1 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber wstrzymał się
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kochanowicz za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha za
Kazimiera Szymańska za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Wniosek o postawienie lampy lub zamontowanie halogenu przy ulicy Piastowej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber za
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kochanowicz za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz za
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020


Wniosek o zorganizowanie spotkania mieszkańców z Konserwatorem zabytków przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 2 0

Imię i nazwisko Głos
Jadwiga Cuber za
Jacek Golusda za
Bogdan Klamborowski za
Monika Kochanowicz za
Monika Kosińska za
Anna Kowalska za
Barbara Majcher za
Michał Moskiewicz wstrzymał się
Bożena Muńdziakiewicz za
Bogusław Rużewicz za
Michał Sadowski za
Jacek Socha za
Kazimiera Szymańska wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 04-09-2020