Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla osób niesłyszących

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243). Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchoniemych. W kamieńskim magistracie jedna osoba ukończyła kurs języka migowego na poziomie elementarnym.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

 

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić zamiar skorzystania z usług tłumacza w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski (parter) tel. 91 38 21 142, 91 38 21 146, 91 38 21 168
  •  Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie.
  •  Należy wskazać metodę komunikowania się.

 

Jak dokonać zgłoszenia?

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres e-mail: um at kamienpomorski.pl  lub faksem na nr: 91 38 25 028
  •  Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 91 38 21 142, 91 38 21 146, 91 38 21 168