Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Roboty zduńskie na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim 2020-10-20 13:06:27 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych wraz z wykonaniem prezentacji multimedialnych na potrzeby utworzenia wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora - Ewalda von Kleista. 2020-10-09 14:55:34 Minął termin składania ofert
Roboty zduńskie na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim 2020-09-30 10:22:57 Minął termin składania ofert
"Usługa szycia strojów z epoki na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim" 2020-10-06 10:26:51 Minął termin składania ofert
Gmina Kamień Pomorski: "Usługa szycia strojów z epoki na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim" 2020-09-07 16:21:21 Minął termin składania ofert
Gmina Kamień Pomorski: "Usługa szycia strojów z epoki na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim" 2020-08-13 15:09:37 Minął termin składania ofert
Gmina Kamień Pomorski: Roboty zduńskie na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim 2020-09-09 10:12:30 Minął termin składania ofert
Gmina Kamień Pomorski: Realizacja usług niezbędnych do realizacji projektu pn.: "Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim" 2020-07-28 11:00:53 Minął termin składania ofert
Gmina Kamień Pomorski: Dostawy wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu pn.: "Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim" 2020-08-10 11:34:04 Minął termin składania ofert
Gmina Kamień Pomorski: "Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, w rozumieniu standardów CNBOP-PIB Ochrona Przeciwpożarowa dla OSP w Rozwarowie" 2020-07-23 14:54:06 Minął termin składania ofert
Gmina Kamień Pomorski: "Świadczenie usług przewozowych uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Kamień Pomorski w roku szkolnym 2020/2021, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu" 2020-07-15 11:03:54 Minął termin składania ofert
Gmina Kamień Pomorski: "Rekonstrukcja parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista przy ul. Plac Katedralny w Kamieniu Pomorskim" 2020-07-16 15:26:13 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Dziwnowską i rondem Pionierów Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej 2020-07-22 15:05:45 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na: Wystawa stała w budynku Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej pn. "Dzieło Ewalda von Kleista i jego następstwa dla rozwoju elektrostatyki" w ramach realizacji projektu pn.: "Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora" 2020-06-05 15:05:27 Minął termin składania ofert
Gmina Kamień Pomorski: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i Gminy Kamień Pomorski 2020-05-20 15:08:38 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz dostawa kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 wg wskazań Zamawiającego w roku 2020. 2020-03-09 14:27:34 Minął termin składania ofert
Gmina Kamień Pomorski: "Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Kamień Pomorski" 2020-03-12 13:37:27 Minął termin składania ofert
Gmina Kamień Pomorski: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2020r. do 31.03.2021r. 2020-02-24 13:56:44 Minął termin składania ofert
Usługi Komunalne na terenach publicznych Gminy Kamień Pomorski 2019-12-30 13:31:23 Minął termin składania ofert
Usługi Komunalne na terenach publicznych Gminy Kamień Pomorski 2019-12-20 14:46:53 Minął termin składania ofert
Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni, placów zabaw, boisk gminnych oraz siłowni zewnętrznych na ternie Gminy Kamień Pomorski 2019-12-20 12:48:49 Minął termin składania ofert
Postępowanie na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych". Nr postępowania: OŚ.271.10.2019 2019-12-10 12:58:33 Minął termin składania ofert
Przebudowa chodnika w ciągu ulicy A. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul.Szpitalną do skrzyżowania z ul. S.Żeromskiego 2019-08-20 08:34:12 Minął termin składania ofert
"Świadczenie usług przewozowych uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Kamień Pomorski w roku szkolnym 2019/2020, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu" 2019-06-28 13:16:56 Minął termin składania ofert
Postępowanie na: "Odbiór, transport i zagospodarowania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamień Pomorski oraz organizację systemu selektywnej zbiórki odpadów, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" Nr postępowania: OŚ.271.7.2019 2019-05-27 12:15:26 Minął termin składania ofert
Gmina Kamień Pomorski: "Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola publicznego nr 1 i nr 2 w budynku Przedszkola publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3A, na lata 2019-2022" 2019-07-03 12:42:48 Minął termin składania ofert
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2020r. 2019-03-11 11:44:53 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Rekowie 2019-04-10 14:56:47 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Kamień Pomorski 2019-03-21 07:37:27 Minął termin składania ofert
Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Kamień Pomorski 2019-03-11 14:59:17 Minął termin składania ofert
Usługi Komunalne na terenach publicznych Gminy Kamień Pomorski 2018-12-24 11:32:01 Minął termin składania ofert