Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego Balbina Kaczanowska 2020-06-05 13:33:52 dodanie dokumentu
Uruchomiliśmy Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego Balbina Kaczanowska 2020-06-05 13:28:21 dodanie dokumentu
Przebudowa ul. Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Dziwnowską i rondem Pionierów Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej Balbina Kaczanowska 2020-06-05 10:45:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej: stacja transformatorowa 15/04kV, linia kablowa 15kV, sieć rozdzielcza 0,4kV na terenie działek nr: 342/1, 344/1 do 344/12, 345/1 do 345/8 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] Balbina Kaczanowska 2020-06-05 10:39:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr: 17/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Radawka oraz na terenie działki nr: 221, położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] Balbina Kaczanowska 2020-06-05 10:37:04 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-05 10:21:40 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-05 10:21:15 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-05 10:18:52 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-05 10:15:53 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-05 10:13:56 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-05 10:12:47 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-05 10:11:23 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-05 09:50:16 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-05 09:45:22 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-05 09:44:24 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-05 09:32:44 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-05 09:30:12 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-05 09:28:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamień Pomorski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Balbina Kaczanowska 2020-06-05 08:12:25 dodanie dokumentu
Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego Balbina Kaczanowska 2020-06-05 08:07:24 dodanie dokumentu
Informacja dot. możliwości głosowania korespondencyjnego Balbina Kaczanowska 2020-06-05 08:06:52 dodanie dokumentu
BILANS RACHUNEK,ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI Balbina Kaczanowska 2020-06-04 15:03:47 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 61 §l i §4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tj . Dz.U. 2020. , poz. 256 z późno zm. - dalej k.p.a.) w związku z art. 73 ust. l, art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 r poz. 283 z późn.zm.) - zwanej dalej ustawą ooś Burmistrz Kamienia Pomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek przedsiębiorstwa. PVE 41 Sp. z 0 .0., ul. Grunwaldzka 4/1O, 85-236 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 93 obręb Rozwarowo Gmina Kamień Pomorski Balbina Kaczanowska 2020-06-04 14:41:21 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Balbina Kaczanowska 2020-06-04 13:03:35 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 79/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski Balbina Kaczanowska 2020-06-04 12:57:09 dodanie dokumentu
2020 rok Balbina Kaczanowska 2020-06-04 12:55:56 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 79/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski Balbina Kaczanowska 2020-06-04 12:54:04 dodanie dokumentu
Kalendarz Wyborczy Balbina Kaczanowska 2020-06-04 09:12:53 dodanie dokumentu
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Balbina Kaczanowska 2020-06-04 09:11:37 dodanie dokumentu
WYBORY PREZYDENTA RP 28 CZERWCA 2020 R. (zakładka menu) Balbina Kaczanowska 2020-06-04 09:09:19 dodanie pozycji menu
2020 rok Balbina Kaczanowska 2020-06-03 15:04:10 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim Balbina Kaczanowska 2020-06-03 15:01:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim Balbina Kaczanowska 2020-06-03 15:00:17 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa laptopów 28 szt. w ramach programu "Zdalna Szkoła +" Balbina Kaczanowska 2020-06-02 22:48:08 edycja dokumentu
Zakup i dostawa laptopów 28 szt. w ramach programu "Zdalna Szkoła +" Balbina Kaczanowska 2020-06-02 22:47:03 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dokumentację geotechniczną dla projektowanego cmentarza Balbina Kaczanowska 2020-06-02 13:54:10 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na dokumentację geotechniczną dla projektowanego cmentarza Balbina Kaczanowska 2020-06-02 13:54:00 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na dokumentację geotechniczną dla projektowanego cmentarza Balbina Kaczanowska 2020-06-02 13:50:55 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 76/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski Balbina Kaczanowska 2020-06-01 14:09:14 dodanie dokumentu
2020 rok Balbina Kaczanowska 2020-06-01 14:08:31 edycja dokumentu