Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zapytanie ofertowe na wykonywanie prac planistycznych zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023r. poz. 977 ze zmianami) związanych ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji zmieniających DWZiZT i CP, postanowień o zgodności proponowanego podziału terenu z przepisami odrębnymi, z decyzjami o warunkach zabudowy, z decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, opinii dotyczącej możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub jej korekty, analizy wniosków wycofanych lub pozostających bez rozpatrzenia wydawanych przez gminę Kamień Pomorski w 2024 i 2025 roku. 2023-11-30 14:30:38
Zapytanie ofertowe na: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Juliusza Słowackiego dz. nr 17 obręb 2 miasta Kamień Pomorski. 2023-11-30 11:11:17
Zapytanie ofertowe na wykonywanie prac planistycznych zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023r. poz. 977 ze zmianami) związanych ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji zmieniających DWZiZT i CP, postanowień o zgodności proponowanego podziału terenu z przepisami odrębnymi, z decyzjami o warunkach zabudowy, z decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, opinii dotyczącej możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub jej korekty, analizy wniosków wycofanych lub pozostających bez rozpatrzenia wydawanych przez gminę Kamień Pomorski w 2024 i 2025 roku. 2023-11-16 13:40:24
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie działek 86/19, 86/42, 86/47, 86/48, 86/49, 86/50, 86/53 obręb Śniatowo i 19/4 obręb Giżkowo, gmina Kamień Pomorski. 2023-11-16 13:11:04
Zapytanie ofertowe na Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jarszewie, Jarszewo 32, dz. nr 108 2023-11-15 10:41:06
Zapytanie ofertowe na Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jarszewie, Jarszewo 32, dz. nr 108. 2023-11-07 07:33:57
Zapytanie ofertowe na Zakup, dostawa i uruchomienie: 1. Monitor interaktywny 75’’, system Windows, uchwyt ścienny, okablowanie, myszka i klawiatura bezprzewodowa do monitora – 2 szt. 2. Laptop do obsługi monitora interaktywnego, 15,6’’ z systemem operacyjnym Windows Pro EDU – 2 szt. 2023-10-25 15:21:26
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowego w postaci dwóch hal łukowych kortów tenisowych. 2023-10-13 14:33:49
Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawa: 1. Pianino akustyczne, edukacyjne w kolorze czarny połysk – 2 szt. 2. Ława fortepianowa – 2 szt. 2023-10-04 14:35:39
Zapytanie ofertowe na Zakup, dostawa i uruchomienie: 1. Monitor interaktywny 75’’, system Windows, uchwyt ścienny, okablowanie, myszka i klawiatura bezprzewodowa do monitora – 2 szt. 2. Laptop do obsługi monitora interaktywnego, 15,6’’ z systemem operacyjnym Windows Pro EDU – 2 szt. 2023-10-04 14:33:41
Zapytanie ofertowe na Przebudowe pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w m. Grębowo na potrzeby utworzenia pomieszczeń socjalno-bytowych. 2023-09-27 09:02:43
Zaproszenie do złożenia oferty na - Dowóz dla wyborców w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. według rozkładu przejazdów autobusów do lokali wyborczych, według załącznika. 2023-09-18 12:17:44
Zapytanie ofertowe na "Remont pomieszczeń biurowych i toalet na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Stary Rynek 1". 2023-07-19 11:32:57
Zaproszenie do złożenia oferty na – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulic w Kamieniu Pomorskim. 2023-06-29 08:58:14
Zapytanie ofertowe na Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych i osób innych niż fizyczne z terenu gminy Kamień Pomorski. 2023-06-22 13:47:09
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Wykonanie prac pielęgnacyjno - konserwatorskich pomnika przyrody dąb szypułkowy rosnącego przy Placu Wolności w Kamieniu Pomorskim" 2023-06-14 14:34:33
Zaproszenia do złożenia oferty na "Remont nawierzchni ciągów pieszych – ul. M. Kopernika w Kamieniu Pomorskim". 2023-05-26 14:55:35
Zaproszenia do złożenia oferty na "Remont nawierzchni ciągów pieszych na ul. M. Kopernika w Kamieniu Pomorskim". 2023-05-18 15:12:09
Zapytanie ofertowe na "Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kamień Pomorski - dz. nr 17/2, 291/2 obręb 6 Kamień Pomorski". 2023-05-12 15:12:06
Zapytanie ofertowe na "Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kamień Pomorski". 2023-05-11 08:41:47
Zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy remizy OSP w m. Jarszewo, dz. nr 97/1 oraz 97/2, obręb Jarszewo gm. Kamień Pomorski.” 2023-04-26 07:57:53
Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy nad zadaniem pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzosowo wraz z infrastrukturą techniczną. 2023-04-11 09:55:27
Utrzymanie, uzupełnienie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa drogowego na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski. 2023-02-02 13:03:39
Zapytanie ofertowe na odławianie i transport bezdomnych psów do schroniska w Sosnowicach oraz z organizowanie odłowienia i transportu dla innej zwierzyny. 2023-01-25 10:14:39
Zapytanie ofertowe na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Norwida 2 w Kamieniu Pomorskim 2023-01-12 12:34:38

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Natalia Gryta

Data wytworzenia:
12 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Natalia Gryta

Data publikacji:
12 sty 2023, godz. 12:30

Osoba aktualizująca informacje

Natalia Gryta

Data aktualizacji:
12 sty 2023, godz. 12:30