Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienia - przetargi

Tytuł Data publikacji
Informacja o ogłoszeniu zamówienia OK.271.10.2024 Świadczenie usług cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 2 w Kamieniu Pomorskim.
Termin składania ofert: 2024-06-17 10:30
2024-06-07 13:32:10
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.9.2024 Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 wraz z budową żłobka w Kamieniu Pomorskim realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.
Minął termin składania ofert
2024-05-07 12:01:38
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.8.2024 Remont murów i konserwacja murów obronnych wraz z elementami zagospodarowania terenu w Kamieniu Pomorskim przy ul. Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy- etap I.
Minął termin składania ofert
2024-05-06 14:37:54
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.7.2024 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przedszkola oraz zmianą sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na oddziały przedszkolne i parteru dla potrzeb żłobka realizowanego w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH promesa nr Edycja8/2023/7102/PolskiLad.
Minął termin składania ofert
2024-04-05 11:41:52
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.6.2024 Remont murów i konserwacja murów obronnych wraz z elementami zagospodarowania terenu w Kamieniu Pomorskim przy ul. Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy- etap I.
Minął termin składania ofert
2024-03-28 14:58:35
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.5.2024 Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 wraz z budową żłobka w Kamieniu Pomorskim realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.
Minął termin składania ofert
2024-03-26 12:37:16
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.4.2024 Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Kamień Pomorski.
Minął termin składania ofert
2024-02-21 10:36:03
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.3.2024 Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej.
Minął termin składania ofert
2024-02-12 11:59:18
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.2.2024 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Miłachowo, Benice wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Edycja6PGR/2023/559/PolskiLad
Minął termin składania ofert
2024-02-01 10:53:57
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.1.2024 Gmina Kamień Pomorski. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.
Minął termin składania ofert
2024-01-09 12:01:13
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.26.2023 „Przebudowa dróg gminnych w Kamieniu Pomorskim nr: 815040Z (ul. Tadeusza Rejtana) oraz 815046Z (ul. Ludwika Solskiego) wraz z infrastrukturą techniczną”.
Minął termin składania ofert
2023-12-19 09:17:42
Ogłoszenie zamówienia S.271.25.2023 Usługi pocztowe na rok 2024 świadczone na rzecz Gminy Kamień Pomorski .
Minął termin składania ofert
2023-12-07 13:58:28
Ogłoszenie zamówienia OŚ.271.24.2023 Zimowe utrzymanie dróg miejskich i gminnych Gminy Kamień Pomorski w roku 2024.
Minął termin składania ofert
2023-12-07 13:57:01
Ogłoszenie zamówienia PB.2023.11.02.KAM „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kamień Pomorski”.
Minął termin składania ofert
2023-11-29 13:38:29
Ogłoszenie zamówienia OŚ.271.23.2023 „Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, placów zabaw, boisk gminnych oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kamień Pomorski”.
Minął termin składania ofert
2023-11-29 13:35:00
Ogłoszenie zamówienia OŚ.271.22.2023 „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Kamień Pomorski”.
Minął termin składania ofert
2023-11-21 10:15:00
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.21.2023 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrząszczewskiej".
Minął termin składania ofert
2023-10-10 13:57:11
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.20.2023 Przebudowa chodników w ciągu ulicy C.K. Norwida w Kamieniu Pomorskim- etap I str. „L”.
Minął termin składania ofert
2023-09-28 14:18:02
Informacja o ogłoszeniu zamówienia PIGK.271.19.2023 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrząszczewskiej".
Minął termin składania ofert
2023-09-07 15:00:00
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.18.2023 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. " Remont i adaptacja budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Kamieńskiego Domu Kultury".
Minął termin składania ofert
2023-08-31 14:30:00
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.17.2023 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. " Termomodernizacja wraz z przebudową i remontem budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie gmina Kamień Pomorski".
Minął termin składania ofert
2023-08-30 09:20:00
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.16.2023 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z remontem budynku MOS przy ul. T. Kościuszki 3a w Kamieniu Pomorskim".
Minął termin składania ofert
2023-08-24 10:20:00
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.15.2023 „Przebudowa ulic Obrońców Warszawy, S. Okrzei, S. Żeromskiego, A. Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną”.
Minął termin składania ofert
2023-06-16 13:27:38
Ogłoszenie zamówienia OK.271.14.2023 "Świadczenie usług przewozowych uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Kamień Pomorski w roku szkolnym 2023/2024, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, z zapewnieniem opieki podczas przejazdu"
Minął termin składania ofert
2023-06-14 15:19:21
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.13.2023 „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Pomorski z podziałem na zadania”.
Minął termin składania ofert
2023-06-07 14:30:00
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.12.2023 „Remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w m. Buniewice”.
Minął termin składania ofert
2023-05-23 14:15:00
Ogłoszenie zamówienia PIGK.271.11.2023 „Zmiana zagospodarowania terenu przy kaplicy na terenie cmentarza komunalnego w Kamieniu Pomorskim”.
Minął termin składania ofert
2023-05-22 15:28:19
Zamówienie PIGK.271.10.2023 „Remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w m. Buniewice”.
Minął termin składania ofert
2023-04-20 13:40:00
PIGK.271.9.2023 „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. J. Wysockiego 3a w Kamieniu Pomorskim”
Minął termin składania ofert
2023-04-07 07:35:00
OŚ.271.8.2023 „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski”.
Minął termin składania ofert
2023-03-31 18:20:44
OŚ.271.7.2023 „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski”.
Minął termin składania ofert
2023-03-13 11:40:00
Zamówienie PIGK.271.6.2023 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzosowo wraz z infrastrukturą techniczną. ".
Minął termin składania ofert
2023-03-09 13:49:19
PIGK.271.5.2023 „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej".
Minął termin składania ofert
2023-02-23 14:45:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Kamień Pomorski.
Minął termin składania ofert
2023-02-13 14:35:00
zamówienia PIGK.271.3.2023 „Gmina Kamień Pomorski. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. ".
Minął termin składania ofert
2023-02-07 12:55:00
Postępowanie: informacja o ogłoszeniu zamówienia OŚ.271.2.2023 „Zimowe utrzymanie dróg miejskich i gminnych Gminy Kamień Pomorski w roku 2023"
Minął termin składania ofert
2023-01-24 12:17:12
Postepowanie: OŚ.271.41.2022 „Zimowe utrzymanie dróg miejskich i gminnych Gminy Kamień Pomorski w roku 2023"
Minął termin składania ofert
2022-12-23 12:55:33
Postępowanie: S.271.40.2022 „Usługi pocztowe na rok 2023 świadczone na rzecz Gminy Kamień Pomorski
Minął termin składania ofert
2022-12-13 12:51:01
Postępowanie: OŚ.271.39.2022 „Usługi komunalne na terenach publicznych Gminy Kamień Pomorski"
Minął termin składania ofert
2022-12-12 14:19:11
Postępowanie: OŚ.271.38.2022 „Zimowe utrzymanie dróg miejskich i gminnych gminy Kamień Pomorski w roku 2023”
Minął termin składania ofert
2022-12-05 08:00:30
Postępowanie: PIGK.271.37.2022 „Remont murów i konserwacja murów obronnych wraz z elementami zagospodarowania terenu, w Kamieniu Pomorskim przy ul. Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy”
Minął termin składania ofert
2022-11-08 10:10:01
Postępowanie: OŚ.271.36.2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych”
Minął termin składania ofert
2022-11-07 12:47:51
Postępowanie: PIGK.271.35.2022 Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski
Minął termin składania ofert
2022-10-20 12:39:33
Postępowanie: PIGK.271.34.2022 Renowacja i remont pomnika „Wieczna Chwała Bohaterom” wraz z poprawą infrastruktury cmentarza wojennego w Kamieniu Pomorskim
Minął termin składania ofert
2022-10-03 13:05:43
Postępowanie: PIGK.271.33.2022 Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Minął termin składania ofert
2022-09-13 13:48:59
Ogłoszenie o zamówieniu PIGK.271.31.2022 "Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztowej z przebudową infrastruktury technicznej- Kamień Pomorski realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH".
Minął termin składania ofert
2022-08-18 13:35:00
PIGK.271.30.2022 "Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH".
Minął termin składania ofert
2022-08-11 15:05:00
O.271.29.2022 „Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze 3005/1/2021 ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”.
Minął termin składania ofert
2022-08-05 12:55:00
PIGK.271.28.2022 Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie
Minął termin składania ofert
2022-08-03 12:05:00
Postępowanie: PIGK.271.27.2022 „Remont murów i konserwacja murów obronnych wraz z elementami zagospodarowania terenu w Kamieniu Pomorskim przy ul. Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy”
Minął termin składania ofert
2022-07-29 13:17:15
Postępowanie: PIGK.271.26.2022 „Zagospodarowanie Placu Niepodległości w Kamieniu Pomorskim”
Minął termin składania ofert
2022-07-26 15:05:40
Postępowanie: PIGK.271.25.2022 „Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim”
Minął termin składania ofert
2022-07-26 15:03:51
Postępowanie: OK.271.24.2022 „Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego Nr 1 i Nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3A, na rok szkolny 2022/2023”
Minął termin składania ofert
2022-07-21 13:57:48
Postępowanie: PIGK.271.23.2022 „Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie”
Minął termin składania ofert
2022-07-08 14:36:09
Postępowanie: PIGK.271.22.2022 „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztowej z przebudową infrastruktury technicznej w Kamieniu Pomorskim realizowanego w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH promesa nr Edycja2/2021/115/PolskiLad”
Minął termin składania ofert
2022-07-08 14:33:56
Postępowanie: PIGK.271.21.2022 „Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim”
Minął termin składania ofert
2022-07-04 13:36:02
Postępowanie: PIGK.271.20.2022 „Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztowej z przebudową infrastruktury technicznej- Kamień Pomorski realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH”
Minął termin składania ofert
2022-07-01 07:36:58
Postępowanie: PIGK.271.19.2022 „Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego Nr 1 i Nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3A, na rok szkolny 2022/2023”
Minął termin składania ofert
2022-06-29 09:43:01
Postępowanie: PIGK.271.18.2022 "Zagospodarowanie Placu Niepodległości w Kamieniu Pomorskim"
Minął termin składania ofert
2022-06-22 12:04:05
Postępowanie: PIGK.271.17.2022 "Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie"
Minął termin składania ofert
2022-06-13 14:06:53
Postepowanie: OK.271.16.2022 „Świadczenie usług przewozowych uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Kamień Pomorski w roku szkolnym 2022/2023, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu”
Minął termin składania ofert
2022-06-09 08:40:51
Postępowanie: PIGK.271.15.2022 „Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim"
Minął termin składania ofert
2022-05-17 11:36:43
Postępowanie: PIGK.271.14.2022 Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim
Minął termin składania ofert
2022-05-13 14:20:00
Postępowanie: PIGK.271.13.2022 Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie.
Minął termin składania ofert
2022-05-13 14:15:00
Postępowanie: OK.271.12.2022 Zakup i dostawa laptopów i komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina- Granty PPGR
Minął termin składania ofert
2022-05-03 07:15:00
Postępowanie: PIGK.271.11.2022 „Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim"
Minął termin składania ofert
2022-04-26 11:33:25
Postępowanie: PIGK.271.10.2022 „Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim”
Minął termin składania ofert
2022-04-12 14:50:12
Postepowanie: PIGK.271.9.2022 „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim- Etap I”
Minął termin składania ofert
2022-04-05 12:44:11
Postępowanie: PIGK.271.8.2022 „Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie”
Minął termin składania ofert
2022-04-05 10:49:30
Zamówienie PIGK.271.7.2022 „Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim”
Minął termin składania ofert
2022-03-28 10:43:26
Postępowanie: PIGK.271.6.2022 „Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim”
Minął termin składania ofert
2022-03-04 10:32:44
Postępowanie: PIGK.271.5.2022 „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim- Etap I”
Minął termin składania ofert
2022-03-04 10:18:35
PostępowanieL PIGK.271.4.2022 „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej”
Minął termin składania ofert
2022-01-26 14:00:00
Postępowanie: PIGK.271.3.2022 „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej”
Minął termin składania ofert
2022-01-26 13:55:00
Postępowanie: PIGK.271.14.2021 "Zimowe utrzymanie dróg miejskich i gminnych Gminy Kamień Pomorski w roku 2022"
Minął termin składania ofert
2021-12-17 14:05:04
Postępowanie: OŚ.271.13.2021 "Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i Gminy Kamień Pomorski."
Minął termin składania ofert
2021-12-10 11:08:07
Postępowanie: OŚ.271.12.2021 "Usługi Komunalne na terenach publicznych Gminy Kamień Pomorski."
Minął termin składania ofert
2021-12-08 12:25:43
Postepowanie: PIGK.271.11.2021 "Zimowe utrzymanie dróg miejskich i gminnych Gminy Kamień Pomorski w roku 2022"
Minął termin składania ofert
2021-12-06 10:08:41
Postępowanie: OŚ.271.10.2021 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych"
Minął termin składania ofert
2021-11-23 12:02:04
Postępowanie: PIGK.271.8.2021 Przebudowa ulicy Gryfitów i ulicy Piastowej w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej
Minął termin składania ofert
2021-07-01 10:29:42
Postępowanie: OK.271.7.2021 Świadczenie usług przewozowych uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Kamień Pomorski w roku szkolnym 2021/2022, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu.
Minął termin składania ofert
2021-06-28 15:31:02
Postępowanie: PIGK.271.6.2021 "Przebudowa ulicy Gryfitów i ulicy Piastowej w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej"
Minął termin składania ofert
2021-05-31 12:22:28
Postępowanie nr PIGK.271.5.2021 na "Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Kamień Pomorski"
Minął termin składania ofert
2021-04-09 14:07:07
Postępowanie na "Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i Gminy Kamień Pomorski"
Minął termin składania ofert
2021-03-15 13:37:07
PIGK.271.3.2021 "Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej"
Minął termin składania ofert
2021-02-16 12:55:09
PIGK.271.2.2021 Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych wraz z wykonaniem prezentacji multimedialnych w Dworku von Kleista przy ul. Plac Katedralny w Kamieniu Pomorskim
Minął termin składania ofert
2021-02-10 13:04:37
Gmina Kamień Pomorski: Remont dachu budynku kaplicy zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Kamieniu Pomorskim
Minął termin składania ofert
2021-02-04 10:05:43
Gmina Kamień Pomorski: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r.
Minął termin składania ofert
2020-12-28 15:09:59
Usługi Komunalne na terenach publicznych Gminy Kamień Pomorski
Minął termin składania ofert
2020-12-23 14:24:55
Roboty zduńskie na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim
Minął termin składania ofert
2020-12-11 10:48:07
Gmina Kamień Pomorski: Usługi Komunalne na terenach publicznych Gminy Kamień Pomorski
Minął termin składania ofert
2020-12-01 11:21:22
Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych wraz z wykonaniem prezentacji multimedialnych na potrzeby utworzenia wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora - Ewalda von Kleista
Minął termin składania ofert
2020-11-27 14:17:08
Roboty zduńskie na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim
Minął termin składania ofert
2020-11-20 13:25:12
Postępowanie na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych"
Minął termin składania ofert
2020-11-05 12:51:50
Gmina Kamień Pomorski: "Remont nawierzchni betonowej dz. nr 39, 40 , 50/5 , 50/7 obręb 2 w Kamieniu Pomorskim (łącznik pomiędzy ul. Jagiełły i ul. Strzelecką)"
Minął termin składania ofert
2020-11-03 13:32:29
Roboty zduńskie na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim
Minął termin składania ofert
2020-10-05 13:06:05
Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych wraz z wykonaniem prezentacji multimedialnych na potrzeby utworzenia wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora - Ewalda von Kleista.
Minął termin składania ofert
2020-09-24 14:47:52
Roboty zduńskie na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim
Minął termin składania ofert
2020-09-14 15:02:03
"Usługa szycia strojów z epoki na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim"
Minął termin składania ofert
2020-09-10 14:51:14
Gmina Kamień Pomorski: "Usługa szycia strojów z epoki na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim"
Minął termin składania ofert
2020-08-20 09:49:18
Gmina Kamień Pomorski: "Usługa szycia strojów z epoki na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim"
Minął termin składania ofert
2020-08-05 13:49:35
Gmina Kamień Pomorski: Roboty zduńskie na potrzeby realizacji projektu dotyczącego rekonstrukcji parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim
Minął termin składania ofert
2020-08-05 13:43:47
Gmina Kamień Pomorski: Realizacja usług niezbędnych do realizacji projektu pn.: "Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim"
Minął termin składania ofert
2020-07-17 14:26:47
Gmina Kamień Pomorski: Dostawy wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu pn.: "Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim"
Minął termin składania ofert
2020-07-09 13:41:58
Gmina Kamień Pomorski: "Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, w rozumieniu standardów CNBOP-PIB Ochrona Przeciwpożarowa dla OSP w Rozwarowie"
Minął termin składania ofert
2020-07-08 11:38:09
Gmina Kamień Pomorski: "Świadczenie usług przewozowych uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Kamień Pomorski w roku szkolnym 2020/2021, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu"
Minął termin składania ofert
2020-06-25 14:01:50
Gmina Kamień Pomorski: "Rekonstrukcja parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista przy ul. Plac Katedralny w Kamieniu Pomorskim"
Minął termin składania ofert
2020-06-10 11:44:20
Przebudowa ul. Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Dziwnowską i rondem Pionierów Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej
Minął termin składania ofert
2020-06-05 10:45:50
Przetarg nieograniczony na: Wystawa stała w budynku Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej pn. "Dzieło Ewalda von Kleista i jego następstwa dla rozwoju elektrostatyki" w ramach realizacji projektu pn.: "Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora"
Minął termin składania ofert
2020-05-14 12:10:44
Gmina Kamień Pomorski: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i Gminy Kamień Pomorski
Minął termin składania ofert
2020-03-12 14:41:11
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz dostawa kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 wg wskazań Zamawiającego w roku 2020.
Minął termin składania ofert
2020-02-10 12:53:22
Gmina Kamień Pomorski: "Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Kamień Pomorski"
Minął termin składania ofert
2020-02-07 10:51:27
Gmina Kamień Pomorski: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2020r. do 31.03.2021r.
Minął termin składania ofert
2020-02-06 15:05:49
Usługi Komunalne na terenach publicznych Gminy Kamień Pomorski
Minął termin składania ofert
2019-12-20 18:19:09
Usługi Komunalne na terenach publicznych Gminy Kamień Pomorski
Minął termin składania ofert
2019-12-12 18:32:44
Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni, placów zabaw, boisk gminnych oraz siłowni zewnętrznych na ternie Gminy Kamień Pomorski
Minął termin składania ofert
2019-12-12 18:25:49
Postępowanie na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych". Nr postępowania: OŚ.271.10.2019
Minął termin składania ofert
2019-11-12 12:44:30
Przebudowa chodnika w ciągu ulicy A. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul.Szpitalną do skrzyżowania z ul. S.Żeromskiego
Minął termin składania ofert
2019-08-02 13:15:46
"Świadczenie usług przewozowych uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Kamień Pomorski w roku szkolnym 2019/2020, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu"
Minął termin składania ofert
2019-06-12 17:55:34
Postępowanie na: "Odbiór, transport i zagospodarowania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamień Pomorski oraz organizację systemu selektywnej zbiórki odpadów, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" Nr postępowania: OŚ.271.7.2019
Minął termin składania ofert
2019-05-27 12:14:58
Gmina Kamień Pomorski: "Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola publicznego nr 1 i nr 2 w budynku Przedszkola publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3A, na lata 2019-2022"
Minął termin składania ofert
2019-05-08 15:28:33
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2020r.
Minął termin składania ofert
2019-02-27 14:55:46
Budowa świetlicy wiejskiej w Rekowie
Minął termin składania ofert
2019-02-15 11:15:02
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Kamień Pomorski
Minął termin składania ofert
2019-02-14 10:34:41
Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Kamień Pomorski
Minął termin składania ofert
2019-01-29 12:13:30
Usługi Komunalne na terenach publicznych Gminy Kamień Pomorski
Minął termin składania ofert
2018-12-13 15:09:13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Balbina Kaczanowska

Data wytworzenia:
12 wrz 2018

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
12 wrz 2018, godz. 15:43

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
24 lis 2021, godz. 14:31