Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Struktura organizacyjna

 Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Stanisław Kuryłło.

  Kierownictwo Urzędu:
  1) Burmistrz ,
  2) Zastępca Burmistrza ZB ,
  3) Sekretarz Gminy ,
  4) Skarbnik Gminy FB .

  W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1) Referat Organizacyjny - symbol O,
  2) Referat Planowania i Finansów - symbol FB,
  3) Referat Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej –        symbol  PIGK,
  4) Referat Gospodarki Nieruchomościami – symbol GN,
  5) Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej - symbol ,
  6) Referat Oświaty, Kultury i Sportu - symbol OK,  
  7) Urząd Stanu Cywilnego – symbol USC,
  8) Samodzielne stanowisko ds. Kadr – symbol K,
  9) Samodzielne stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – symbol OC.

  W ramach stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych może być zatrudniona więcej niż jedna osoba.

 Referat Organizacyjny kierowany przez Sekretarza Gminy.
  W skład Referatu wchodzą następujące stanowiska pracy :
  1) stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu,
  2) stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej,
  3) stanowisko ds. obsługi Interesantów,
  4) stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  5) stanowisko ds. komunikacji społecznej i promocji,
  6) stanowiska pomocnicze,
  7) stanowiska obsługi.

 Referat Planowania i Finansów kierowany przez Skarbnika Gminy.
  W skład Referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  1) Główny Księgowy,
  2) stanowisko ds. obsługi budżetu,
  3) stanowisko ds. podatków i windykacji podatków,
  4) stanowisko ds. księgowości podatkowej,
  5) stanowisko ds. wymiaru podatków,
  6) kasjer.

Referat Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
  W skład Referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  1) Kierownik Referatu,
  2) stanowisko ds. planowania przestrzennego,
  3) stanowisko ds. inwestycji i funduszy pomocowych,
  4) stanowisko ds. drogownictwa,                                                                                               
  5) stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej, 
  6) stanowisko ds. gospodarki energetycznej, 
  7) stanowisko ds. zamówień publicznych.

 Referat Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej 
  
W skład Referatu wchodzą następujące stanowiska pracy: 
  1) Kierownik Referatu,
  2) stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, ochrony zdrowia i działalności gospodarczej,
  3) stanowisko ds. gospodarki odpadami,
  4) stanowisko ds. utrzymania zieleni, cmentarzy, czystości i porządku na terenach gminnych.

 Urząd Stanu Cywilnego     
  W skład Urzędu Stanu Cywilnego wchodzą:   
  1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
  2) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 Referat Gospodarki Nieruchomościami 
  
W skład Referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:     
  1) Kierownik Referatu,
  2) stanowisko ds. geodezji,
  3) stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej,
  4) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.
 

 Referat Oświaty, Kultury i Sportu  
  
W skład Referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:     
  1) Kierownik Referatu,
  2) stanowisko ds. kadr jednostek oświatowych,
  3) stanowisko ds. płac jednostek oświatowych,
  4) stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych,
  5) stanowisko ds. gospodarczych, transportu i BHP.

 Burmistrz koordynuje działania i sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi:
  1) Referatem Planowania i Finansów,
  2) Referatem Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej,
  3) Urzędem Stanu Cywilnego,
  4) Samodzielnym stanowiskiem ds. Kadr,
  5) Samodzielnym stanowiskiem ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,

 Burmistrz sprawuje nadzór merytoryczny nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi:
  1) Kamieńskim Domem Kultury, 
  2) Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej,
  3) Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
 
 Burmistrz sprawuje nadzór właścicielski nad gminnymi spółkami.

Zastępca Burmistrza koordynuje działania i sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi:
 1) Referatem Gospodarki Nieruchomościami,
 2) Referat Oświaty Kultury i Sportu,
 3) Referatem Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej,

Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór merytoryczny nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi:
 1) Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 2) Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną,
 3) Oświatowymi jednostkami organizacyjnymi.

Sekretarz koordynuje działania i sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Organizacyjnym.
Skarbnik koordynuje działania i sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Planowania i Finansów.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Pisera

Data wytworzenia:
24 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
12 wrz 2018, godz. 15:43

Osoba aktualizująca informacje

Natalia Gryta

Data aktualizacji:
14 lis 2023, godz. 14:57