Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Struktura organizacyjna

Kierownikiem urzędu jest Burmistrz Stanisław Kuryłło

Kierownictwo urzędu stanowią:

 1. Burmistrz - symbol "B"
 2. Zastępca Burmistrza - symbol "ZB"
 3. Skarbnik - symbol "FB"
 4. Sekretarz - symbol "S"

W skład urzędu wchodzą następujące referaty:

 1. Organizacyjny - symbol „O”
 2. Planowania i Finansów - symbol „FB”
 3. Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – symbol „PIGK”
 4. Urząd Stanu Cywilnego – symbol „USC”
 5. Geodezji i Gospodarowania Mieniem – symbol „GM”
 6. Oświaty, Kultury i Sportu - symbol „OK”
 7. Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej - symbol „OŚ” 

W skład urzędu wchodzą następujące urzędnicze, samodzielne stanowiska pracy:

 1. Ds. Kadr – symbol „K”
 2. Ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – symbol „OC”
 3. Ds. Kontroli Wewnętrznej – symbol „KW”

Jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu oraz zakres zadań – w ramach samodzielnych stanowisk pracy może być zatrudnionych więcej osób.

W skład urzędu wchodzą stanowiska pracy pomocnicze i obsługi.
 

Referatem Organizacyjnym kieruje Sekretarz Gminy.
W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy i komórki organizacyjne:
 1. Sekretarz Gminy
 2. Ds. obsługi Rady Miejskiej
 3. Biuro Obsługi Interesantów
 4. Ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 5. Ds. informatyki
 6. Kancelaria urzędu
 7. Archiwum Zakładowe
 8. Stanowiska pomocnicze i obsługi
   
Referatem Planowania i Finansów kieruje Skarbnik Gminy.
W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Skarbnik Gminy
 2. Główny Księgowy
 3. Ds. obsługi budżetu
 4. Ds. podatków i windykacji podatków
 5. Ds. księgowości podatkowej
 6. Ds. wymiaru podatków
 7. Kasjer

W skład Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik Referatu
 2. Ds. planowania przestrzennego
 3. Ds. drogownictwa
 4. Ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i funduszy pomocowych

W skład Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik Referatu
 2. Ds. ochrony środowiska i działalności gospodarczej
 3. Ds. gospodarki odpadami
 4. Ds. utrzymania zieleni, porządku i czystości

W skład Urzędu Stanu Cywilnego wchodzą:
 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

W skład Referatu Geodezji i Gospodarowania Mieniem wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik Referatu
 2. Ds. geodezji
 3. Ds. gospodarki mieszkaniowej
 4. Ds. gospodarki nieruchomościami

W skład Referatu Oświaty, Kultury i Sportu wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. Kierownik Referatu
 2. Ds. kadr jednostek oświatowych
 3. Ds. płac jednostek oświatowych
 4. Ds. gospodarczych i BHP
 5. Ds. księgowości

Burmistrz koordynuje działania podporządkowanych sobie komórek organizacyjnych urzędu i sprawuje bezpośredni nadzór nad:
 1. Referatem Planowania i Finansów
 2. Referatem Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
 3. Urzędem Stanu Cywilnego
 4. Stanowiskiem ds. Kadr
 5. Stanowiskiem ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Burmistrz sprawuje nadzór merytoryczny nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi:
 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 2. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
 3. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
 4. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 5. Kamieńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 6. Spółką z o.o. Marina Kamień Pomorski

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza.
Do zadań Zastępcy Burmistrza, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności koordynacja działań podległych komórek oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
 1. Referatem Geodezji i Gospodarowania Mieniem
 2. Referat Oświaty Kultury i Sportu
 3. Referatem Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
 4. Samodzielnym stanowiskiem ds. kontroli wewnętrznej
Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór merytoryczny nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi:
 1. Kamieńskim Domem Kultury
 2. Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną
 3. Oświatowymi jednostkami organizacyjnymi

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Kij

Data wytworzenia:
12 wrz 2018

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
12 wrz 2018, godz. 15:43

Osoba aktualizująca informacje

Balbina Kaczanowska

Data aktualizacji:
20 wrz 2022, godz. 19:59