Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy

Poszczególne dokumenty do pobrania znajdują się w poniższej tabeli oraz w załącznikach dołączonych do niniejszego artykułu Biuletynu Informacji Publicznej

data

dokumentacja

24.06.2022

Uchwała nr XXXVII/398/22 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

LINK: PRZEJDŹ

26.06.2022

Diagnoza społeczno-gospodarcza i przestrzenna Gminy Kamień Pomorski.

plik: POBIERZ

30.09.2022

Wnioski wynikające z diagnozy społeczno-gospodarczej i przestrzennej Gminy Kamień Pomorski – sugerowany zakres interwencji.

plik: POBIERZ

23.12.2022

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030” – wersja 1.0 – do konsultacji wewnątrzurzędowych.

plik: POBIERZ

30.01.2023

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030” – wersja 2.0 – do konsultacji społecznych (po wprowadzeniu zmian wynikających z konsultacji wewnątrzurzędowych).

plik: POBIERZ

31.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 22/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030”.

Link: PRZEJDŹ

30.03.2023

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030”.

plik: POBIERZ

30.03.2023

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030” – wersja 3.0 – do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (po wprowadzeniu zmian wynikających z konsultacji społecznych).

plik: POBIERZ

06.06.2023

Sprawozdanie z przebiegu procesu opiniowania przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030”.

plik: POBIERZ

06.06.2023

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030” – wersja 4.0 – po wprowadzeniu zmian wynikających z procesu opiniowania przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

plik: POBIERZ  

  29.06.2023 

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030” – wersja 5.0 – po przeprowadzeniu ewaluacji ex ante

plik: POBIERZ 

04.09.2023

Obwieszczenia Burmistrza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030”.

plik: POBIERZ

plik: POBIERZ

plik: POBIERZ

plik: POBIERZ

22.11.2023

Uchwała nr L/534/23 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030

plik: POBIERZ


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Systemu

Data wytworzenia:
12 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Natalia Gryta

Data publikacji:
12 cze 2023, godz. 10:34

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Sojka

Data aktualizacji:
22 lis 2023, godz. 13:59