Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja w sprawie opłaty uzdrowiskowej i miejscowej

Kamień Pomorski, dn. 21 czerwca 2017 roku
 

Informacja dla właścicieli hoteli, pensjonatów, sanatoriów, pokoi gościnnych, kwater prywatnych, miejsc noclegowych, pól namiotowych i innych, świadczących usługi  na terenie Gminy Kamień Pomorski na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o usługach turystycznych.

Informujemy, że na terenie Gminy obowiązują uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej. Zgodnie z w/w aktami prawa miejscowego obowiązującymi w roku 2017 na terenie Gminy Kamień Pomorski obowiązuje pobór opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.  Podmioty wyznaczone do inkasa mają obowiązek „bycia inkasentem”.

Inkasentem jest każdy właściciel, dzierżawca lub inny posiadacz obiektu, w którym wykonywane są usługi hotelarskie, czyli krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Inkasenci są zobowiązani do wyznaczenia osób, a także zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imion, nazwisk i adresów tych osób, do obowiązków których będzie należało obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana przez inkasenta od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach zdrowotnych, wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, na terenie miasta Kamień Pomorski oraz w miejscowościach strefy uzdrowiskowej, tj. na terenie sołectw: Żółcino, Grabowo, Chrząszczewo, Buniewice. Opłatę uzdrowiskową pobiera się za każdą rozpoczętą dobę  pobytu.

Opłata miejscowa jest pobierana przez inkasenta od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, na terenie pozostałych sołectw Gminy Kamień Pomorski. Opłatę miejscową pobiera się za każdą rozpoczętą dobę  pobytu.

Obowiązki inkasenta:
- prowadzenie inkasa opłaty zarówno miejscowej jak i uzdrowiskowej zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz aktualnymi uchwałami obowiązującymi w danym roku podatkowym, a w szczególności:

  • pobieranie opłaty miejscowej w wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej na rok 2023, tj. 2,00 zł,
  • pobieranie opłaty uzdrowiskowej w wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej  na rok 2023, tj. 5,00 zł,   
  • prowadzenie kwitariusza przychodowego (druk ścisłego zarachowania do  pobrania bezpłatnie w Urzędzie Miejskim, pok. nr 2 - kwitariusz podlega zwrotowi i wymianie na nowy po jego zakończeniu),   
  • podpisanie oświadczenia o zobowiązaniu do poboru opłaty uzdrowiskowej lub miejscowej.

Wpłat z tytułu opłaty miejscowej/uzdrowiskowej należy dokonywać zgodnie z podpisanym oświadczeniem BS Wolin o/Kamień Pomorski 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie Urzędu (czynna w godz. od 8-14). Za pobieranie opłaty miejscowej/uzdrowiskowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% sumy zainkasowanych kwot. Prowizja jest naliczana i wypłacana inkasentowi na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego. Prowizja podlega opodatkowaniu i  oskładkowaniu. Prowizji nie podlegają kwoty odsetek i koszty upomnień. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie opłaty miejscowej inkasent opłaty miejscowej zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji gości danego obiektu w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej (wydruk systemowy). Ewidencję należy przedłożyć w UM podczas przekazywania wpłat, pokój nr 2 celem weryfikacji. Ewidencję  należy prowadzić dokonując minimalnych zapisów:
1/ nazwisko i imię
2/ adres zamieszkania
3/ czas pobytu
4/ kwota pobranej opłaty

Wszelkie informacje o zasadach poboru i odprowadzania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej oraz o zmianach tych zasad można uzyskać pod numerem telefonu +48 91 3823961 – p. Joanna Winiarczyk (pok. nr 2).

 

                                                                                        Burmistrz Gminy Kamień Pomorski

                                                                                                         Stanisław Kuryłło

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U.2017.201 ze zm.)   
  2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych z dnia (tekst jednolity Dz. U. 2016.716 ze zm.)   
  3. Uchwała Rady Miejskiej XXVI/266/16 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie opłaty uzdrowiskowej   
  4. Uchwała Rady Miejsckiej XXVI/267/16 z dnia 28 października 2016 w sprawie opłaty miejscowej
  5. Uchwała Nr XLI/430/22 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/267/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia stawki, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

  6. Uchwała Nr XLI/429/22 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/266/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia stawki, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Stanaszek-Kaczor

Data wytworzenia:
22 cze 2017

Osoba dodająca informacje

Balbina Kaczanowska

Data publikacji:
02 paź 2018, godz. 11:46

Osoba aktualizująca informacje

Balbina Kaczanowska

Data aktualizacji:
19 gru 2022, godz. 10:53