Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje - 2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej na terenie części działek nr 22/6, 4/8 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 oraz części działki nr 337/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2, miasta Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-12-29 15:15:18
Zawiadomienie na LIV sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się w dniu 5 stycznia 2024 r. o godz. 12:00. 2023-12-29 09:52:35
OBWIESZCZENIE Dotyczące polowań zbiorowych Koło Łowieckie „Żubr” w Kamieniu Pomorskim w sezonie łowieckim 2023/2024. 2023-12-29 07:40:25
INFORMACJA 2023-12-27 15:26:55
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ulicy Orzeszkowej wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej na terenie działek nr 337/6, 327, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2, miasta Kamień Pomorski, nr 4/8, 22/6, 31/1, 31/3, 41, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5, miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-12-27 15:00:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu „Dzikiej plaży” na terenie części działek nr 1/14, 1/16, 2/5, 3/5, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-12-27 14:57:38
Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się w dniu 28 grudnia o godz. 11:00. 2023-12-19 10:55:14
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2024. 2023-12-18 14:12:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: zmianie sposobu użytkowania części nieużytkowego poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na funkcję mieszkalną dla mieszkania nr 5 wraz z zamontowaniem okien połaciowych na terenie działki nr: 203, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-12-18 10:28:57
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr: 34/3, 35, 36, 41, położone w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski, Gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-12-13 13:21:55
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie części działki nr 20, położonej w obrębie ewidencyjnym Mokrawica, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-12-12 14:40:41
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: - budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN na terenie: - części działki nr 210 i działka nr 213, położone w obrębie ewidencyjnym Jarszewo; - części działek nr: 76/3, 116/3 oraz działek nr 104, 105, położonych w obrębie ewidencyjnym Buszęcin; - działek nr 118, 110, 108 oraz części działek nr 122, 104/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Rekowo; - części działek nr: 65, 94, 91/2, 57, 144, 72 oraz działki nr 138, 31, położonych w obrębie ewidencyjnym Płastkowo; - działek nr: 14, 16 oraz części działki nr 11, położonych w obrębie ewidencyjnym Giżkowo; Gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-12-08 12:58:12
Zawiadomienie na LIII sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 11:00. 2023-12-07 08:54:02
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu „Dzikiej plaży” na terenie części działek nr 1/14, 1/16, 2/5, 3/5, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-12-05 08:48:54
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Orzeszkowej wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej na terenie działek nr 337/6, 327, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2, miasta Kamień Pomorski, nr 4/8, 22/6, 31/1, 31/3, 41, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5, miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-11-29 13:17:08
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej. 2023-11-28 14:49:45
ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 1 grudnia 2023 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. 2023-11-24 10:25:55
ROZPORZĄDZENIE NR 32/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego. 2023-11-23 13:26:20
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I STATYSTYCZNEJ LICZBY UCZNIÓW NA ROK 2023. 2023-11-16 14:21:39
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części nieużytkowego poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na funkcję mieszkalną dla mieszkania nr 5 wraz z zamontowaniem okien połaciowych na terenie działki nr: 203, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-11-15 14:31:36
ROZPORZĄDZENIE NR 30/23 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 8 listopada 2023r. zmieniające rozporządzenie nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego. 2023-11-14 11:33:01
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV oraz dwóch stacji transformatorowych na terenie: - części działek nr: 216, 176/6, 176/2, położone w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski - części działek nr: 213, 215/4, 220/2, 202/5 oraz działek nr 215/3, 214/3, 211/2, 210/8, 343/6, 3/2, 203/2, 204/3, 206/2, 35/2, 155/1, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Kamień Pomorski; - działek nr 160/1, 160/2, 85/1, 85/3, 568/18, 568/19, 568/16, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski; - części działek nr: 19, 1/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo; - działek nr: 271/1, 151/1, 151/2, 150/1, 138/69, 138/67, 135/3, 271/2, 271/3, 252/64, 252/62, 252/60, 252/58, 24/3, 24/4, 25/3, 25/5, 21/1, 181/1, 19/1, 165/2, 165/6, 15/1, 15/2, 259/1, 259/2, 14/1, 227/23, położonych w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo; gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-11-02 14:58:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej na terenie części działek nr: 38, 40, 16/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Chrząstowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-10-31 14:36:48
OBWIESZCZENIE dotyczące polowań zbiorowych Koło Łowieckie "ŻUBR" w Kamieniu Pomorskim w sezonie łowieckim 2023/2024. 2023-10-30 09:46:39
OBWIESZCZENIE dotyczące polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego "MOCZARY" w Szczecinie w sezonie łowieckim 2023/2024. 2023-10-30 09:43:18
Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na rok 2013. 2023-10-27 11:25:58
ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2023 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. 2023-10-19 12:55:16
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu „Dzikiej plaży” na terenie części działek nr 1/14, 1/16, 2/5, 3/5, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-10-16 08:37:21
Obwieszczenie dotyczące planu polowań zbiorowych Koło Łowieckie "JELEŃ" w Kamieniu Pomorskim w sezonie łowieckim 2023/2024. 2023-10-13 14:30:44
Obwieszczenie dotyczące planu dodatkowcyh polowań zbiorowych. 2023-10-13 12:21:32
W dniach 16 - 23. 10. 2023r. KASA URZĘDU MIEJSKIEGO BĘDZIE NIECZYNNA. 2023-10-11 08:45:55
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej SNna terenie: - części działki nr 210 i działka nr 213, położone w obrębie ewidencyjnym Jarszewo; - części działek nr: 76/3, 116/3 oraz działek nr 104, 105, położonych w obrębie ewidencyjnym Buszęcin; - działek nr 118, 110, 108 oraz części działek nr 122, 104/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Rekowo; - części działek nr: 65, 94, 91/2, 57, 144 oraz działki nr 138, położonych w obrębie ewidencyjnym Płastkowo; - działek nr: 14, 16 oraz części działki nr 11, położonych w obrębie ewidencyjnym Giżkowo; Gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-10-05 14:16:43
Obwieszczenie dotyczące planu polowań zbiorowych. 2023-10-05 12:40:41
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: - budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej na terenie części działek nr: 38, 40, 16/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Chrząstowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-10-04 09:33:36
Obwieszczenie o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie akt sprawy dotyczących decyzji DWZ/83/2023 z dnia 2.08.2023r. wydanej dla inwestycji polegającej na: -budynku mieszkalnego jednorodzinnego; -niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działek nr: 175/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-10-04 09:30:56
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na termomodernizacji wraz z przebudową i rozbudową budynku przedszkola miejskiego oraz zmianą sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na oddziały przedszkole i parteru dla potrzeb żłobka na terenie działek nr 207 i 208, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-10-02 15:15:59
OBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIEŃSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2023-09-27 08:09:47
Zawiadomienie na L sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. o godz. 11:00. 2023-09-21 10:37:17
Obwieszczenie dotyczące planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/2024 Wojskowe Koło Łowieckie ''Dąb" w Rogowie. 2023-09-15 12:55:50
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV oraz dwóch stacji transformatorowych na terenie: - części działek nr: 216, 176/6, 176/2, położone w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski, - części działek nr: 213, 215/4, 220/2, 202/5 oraz działek nr 215/3, 214/3, 211/2, 210/8, 343/6, 3/2, 203/2, 204/3, 206/2, 35/2, 155/1, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Kamień Pomorski; - działek nr 160/1, 160/2, 85/1, 85/3, 568/18, 568/19, 568/16, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski; - części działek nr: 19, 1/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo; - działek nr: 271/1, 151/1, 151/2, 150/1, 138/69, 138/67, 135/3, 271/2, 271/3, 252/64, 252/62, 252/60, 252/58, 24/3, 24/4, 25/3, 25/5, 21/1, 181/1, 19/1, 165/2, 165/6, 15/1, 15/2, 259/1, 259/2, 14/1, 227/23, położonych w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo; Gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-09-13 14:35:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: -budynku mieszkalnego jednorodzinnego; -niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; położonej na terenie działki nr: 3/55, położonej w obrębie ewidencyjnym Grębowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-09-08 13:05:50
ROZPORZĄDZENIE NR 19/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A-6 i drogi ekspresowej S-3 na obszarze gminy Miasto Szczecin oraz powiatów goleniowskiego i kamieńskiego. 2023-09-08 11:11:25
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie kablowej linii elektroenergetycznej SNna terenie: - części działki nr 210 i działka nr 213, położone w obrębie ewidencyjnym Jarszewo; - części działek nr: 76/3, 116/3 oraz działek nr 104, 105, położonych w obrębie ewidencyjnym Buszęcin; - działek nr 118, 110, 108 oraz części działek nr 122, 104/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Rekowo; - części działek nr: 65, 94, 91/2, 57, 144 oraz działki nr 138, położonych w obrębie ewidencyjnym Płastkowo; - działek nr: 14, 16 oraz części działki nr 11, położonych w obrębie ewidencyjnym Giżkowo; Gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-09-05 11:40:47
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej na terenie części działek nr: 38, 40, 16/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Chrząstowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-09-05 07:50:51
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV oraz dwóch stacji transformatorowych na terenie: - części działek nr: 216, 176/6, 176/2, położone w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski - działki nr: 1/15, położonej w obrębie ewidencyjnym Miłachowo; - części działek nr: 213, 215/4, 220/2, 202/5 oraz działek nr 215/3, 214/3, 211/2, 210/8, 343/6, 3/1, 3/2, 343/10, 203/2, 204/3, 206/2, 35/2, 155/1, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Kamień Pomorski; - działek nr 160/1, 160/2, 85/1, 85/3, 568/18, 568/19, 568/16, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski; - części działek nr: 19, 1/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo; - działek nr: 271/1, 151/1, 151/2, 150/1, 138/69, 138/67, 135/3, 271/2, 271/3, 252/64, 252/62, 252/60, 252/58, 24/3, 24/4, 25/3, 25/5, 21/1, 181/1, 19/1, 165/2, 165/6, 15/1, 15/2, 259/1, 259/2, 14/1, 227/23, położonych w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo; Gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-09-05 07:48:58
Obwieszczenia Burmistrza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030” . 2023-09-05 07:36:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części nieużytkowego poddasza w budynku mieszkalnego wielorodzinnego na funkcję mieszkalną i dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 8 na terenie działki nr: 14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-08-29 11:24:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 86/20, 89, 90/29, 90/31, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo [woj. zachodniopomorskie] . 2023-08-29 11:21:37
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: termomodernizacji wraz z przebudową i rozbudową budynku przedszkola miejskiego oraz zmianą sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na oddziały przedszkole i parteru dla potrzeb żłobka na terenie działek nr 207 i 208, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-08-23 14:59:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działek nr: 175/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-08-23 14:56:33
Zawiadomienie na XLIX sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. 2023-08-23 12:12:07
OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 3/Ka w Kamieniu Pomorskim. 2023-08-22 12:21:32
Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach o zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z gminnego ujęcia wody gminy Dziwnów położonego w Strzeżewie. 2023-08-21 14:00:52
INFORMACJA o miejscu i terminie zgromadzenia. 2023-08-18 12:04:20
Obwieszczenie o o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie akt sprawy dotyczących decyzji DWZ/77/2023 z dnia 19.07.2023r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie: - farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z możliwością podziału na etapy na terenie części działki nr: 202/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Benice, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-08-14 14:36:06
Obwieszczenia o przesłaniu do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie akt sprawy dotyczących DWZ/71/2023 z dnia 31.07.2023 r. dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na terenie działek nr 175/2 i 175/8 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski woj. Zachodniopomorskie. 2023-08-10 21:09:47
Kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna w dniach 14 - 18. 08. 2023r 2023-08-10 11:53:21
Zawiadomienie na XLVIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 28 lipca br. o godz. 11:00. 2023-07-24 14:36:20
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; położonej na terenie działki nr: 3/55, położonej w obrębie ewidencyjnym Grębowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-07-21 15:11:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. P. Czajkowskiego na terenie części działek nr 98, 97/6, 97/21, położonych w obrębie nr 1, miasta Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-07-20 15:05:01
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części nieużytkowego poddasza w budynku mieszkalnego wielorodzinnego na funkcję mieszkalną i dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 8 na terenie działki nr: 14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-07-20 09:41:37
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 86/20, 89, 90/29, 90/31, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-07-20 09:39:50
OBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIEŃSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2023-07-10 11:58:34
Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; położonej na terenie działki nr: 50/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] wydano postanowienie PIGK.6730.29.2023.JJ z dnia 4.07.2023r. prostujące oczywistą omyłkę. 2023-07-07 14:44:29
ROZPORZĄDZENIE NR 13/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2023-07-05 12:35:38
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: -budynku mieszkalnego jednorodzinnego; -niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działek nr: 175/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-07-04 10:19:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działek nr: 175/2 i 175/8, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-07-04 10:18:00
Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach o zawieszeniu postępowania na wniosek ZWIK Dziwnów w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z gminnego ujęcia wody gminy Dziwnów położonego w miejscowości Strzeżewo. 2023-06-30 13:56:33
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na termomodernizacji wraz z przebudową i rozbudową budynku przedszkola miejskiego oraz zmianą sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na oddziały przedszkole i parteru dla potrzeb żłobka na terenie działek nr 207 i 208, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-06-29 14:22:59
Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części nieużytkowego poddasza w budynku mieszkalnego wielorodzinnego na funkcję mieszkalną i dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 8 na terenie działki nr: 14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-06-29 14:20:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 245/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-06-28 11:36:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; położonej na terenie działki nr: 50/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-06-28 11:34:53
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 86/20, 89, 90/29, 90/31, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo [woj. zachodniopomorskie]. 2023-06-27 12:45:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z kontenerem technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działek nr 216 i 217, położonych w obrębie nr 6 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-06-27 12:44:10
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. P. Czajkowskiego na terenie części działek nr 98, 97/6, 97/21, położonych w obrębie nr 1, miasta Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-06-27 12:43:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr 147/6 i 427 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-06-26 11:15:41
Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych. 2023-06-23 11:23:18
Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. 2023-06-21 11:57:47
OBWIESZCZENIE Starosty Kamieńskiego w sprawie wydania decyzji ZRiD. 2023-06-15 07:52:55
Zawiadomienie na XLVII sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. 2023-06-06 14:48:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części nieużytkowego poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na funkcję mieszkalną i dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 5 na terenie działki nr: 226, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-06-06 09:36:58
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; - drodze wewnętrznej; położonej na terenie działki nr: 20/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Radawka, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-06-02 11:47:09
KASA URZĘDU MIEJSKIEGO BĘDZIE NIECZYNNA 2023-06-02 09:32:16
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych; niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr: 12/12, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-05-30 08:45:05
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. P. Czajkowskiego na terenie części działek nr 98, 97/6, 97/21, położonych w obrębie nr 1, miasta Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-05-26 08:34:11
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr 147/6 i 427 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-05-26 08:31:43
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działek nr: 175/2 i 175/8, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-05-26 08:30:16
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: wieży telekomunikacyjnej wraz z kontenerem technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działek nr 216 i 217, położonych w obrębie nr 6 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-05-22 09:28:37
Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 245/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-05-22 09:27:08
Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad na XLVI sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim , która odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r. 2023-05-18 12:36:30
Informacja o zajęciach edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 2023-05-18 11:19:00
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie:-budynku mieszkalnego jednorodzinnego;-niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; położonej na terenie działki nr: 50/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-05-10 14:06:33
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. 2023-05-09 15:15:32
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości. 2023-05-08 11:07:12
Obwieszczenie SKO informujące o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie sprzeciwu na decyzję SKO z 22.12.2022r. SKO/PG/420/3647/2022) uchylającej do ponownego rozpatrzenia decyzję Burmistrza Kamienia Pomorskiego DWZ/106/2022 z 24.08.2022 odmawiającej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej na terenie części działek 13/3, 217 obręb Rzewnowo gmina Kamień Pomorski. 2023-04-27 08:17:44
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z kontenerem technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działek nr 216 i 217, położonych w obrębie nr 6 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-04-26 07:50:47
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części nieużytkowego poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na funkcję mieszkalną i dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 5 na terenie działki nr: 226, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-04-26 07:49:45
Informacji o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2023 rok. 2023-04-24 12:29:08
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części nieużytkowego poddasza w budynku mieszkalnego wielorodzinnego na funkcję mieszkalną i dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 8 na terenie działki nr: 14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostało wydane postanowienie PIGK.6730.19.2023.JJ z dnia o zawieszeniu w/w postępowania na podstawie art. 97 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm./. 2023-04-20 13:59:41
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr 147/6 i 427 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-04-17 08:16:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-04-13 14:33:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji PIGK.6730.80.2022.JJ z dnia 11.04.2023r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych [do 13 szt.]; niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie części działki nr: 100/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-04-12 10:46:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji PIGK.6733.4.2018.JJ z dnia 6.04.2023r. zmieniającej decyzję DWZ/37/2018 z dnia 11.04.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków użyteczności publicznej w tym budynku kultu religijnego [kościół p.w. św. Ojca Pio z Pietrelciny] wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr: 767/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-04-11 10:06:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej - ulicy P. Czajkowskiego na terenie części działek nr 98, 97/6, 97/26, 97/32, 97/21, 97/30, położonych w obrębie nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-04-11 10:04:27
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego wielorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr: 283/21, położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo [woj. zachodniopomorskie] zostało wydane postanowienie Burmistrza Kamienia Pomorskiego PIGK.6730.97.2019.JJ z dnia 3.04.2023r. zawieszające w/w postępowanie. 2023-04-11 08:03:19
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; - na terenie części działki nr 50/1 [aktualnie 50/5 [po podziale geodezyjnym] położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostało wydane postanowienie Burmistrza Kamienia Pomorskiego PIGK.6730.66.2015.JJ z dnia 28.03.2023r. zawieszające w/w postępowanie. 2023-03-29 11:37:45
W dniach 6 - 11. 04. 2023r. KASA URZĘDU MIEJSKIEGO BĘDZIE NIECZYNNA 2023-03-29 11:09:55
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku 2023-03-29 11:08:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem; na terenie działki nr 84/40, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-03-28 14:27:18
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - zespołu budynków użyteczności publicznej w tym budynku kultu religijnego [kościół p.w. św. Ojca Pio z Pietrelciny] wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr: 767/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-03-09 08:52:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego [linia elektroenergetyczna 0,4 kV] na terenie działki nr 177 oraz części działek nr 210 i 215, położonych w obrębie ewidencyjnym Jarszewo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-03-09 08:51:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych; - budynku usługowego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działki nr 764/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-03-09 08:50:09
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej - ulicy P. Czajkowskiego na terenie części działek nr 98, 97/6, 97/26, 97/32, 97/21, 97/30, położonych w obrębie nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-03-09 08:45:43
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego w budynku mieszkalno-usługowym na funkcję mieszkalną na terenie działki nr: 249, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2023-02-28 07:44:00
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkiem; na terenie działki nr 84/40, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-02-27 13:09:06
Zawiadomienie na XLIV sesję 2023-02-16 14:59:26
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków użyteczności publicznej w tym budynku kultu religijnego [kościół p.w. św. Ojca Pio z Pietrelciny] wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr: 767/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2023-02-10 15:01:57
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej - ulicy P. Czajkowskiego na terenie części działek nr 98, 97/6, 97/26, 97/32, 97/21, 97/30, położonych w obrębie nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-02-10 15:01:02
ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-02-10 13:40:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie:  budynku mieszkalnego jednorodzinnego;  budynku gospodarczego;  niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działek nr 84/32, 84/33, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2023-02-06 14:45:04
Obwieszczenie że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie linii oświetlenia ulicznego [linia elektroenergetyczna 0,4 kV] na terenie działki nr 177 oraz części działek nr 210 i 215, położonych w obrębie ewidencyjnym Jarszewo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji. 2023-02-06 14:43:27
Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynku usługowego, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami na terenie działki nr 764/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-01-27 13:46:15
OBWIESZCZENIE w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego w budynku mieszkalno-usługowym na funkcję mieszkalną na terenie działki nr: 249, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2023-01-25 11:36:12
OBWIESZCZENIE w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie: budynku garażowego identyfikator 297/13.16 na terenie działki nr: 297/13, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2023-01-24 10:00:07
Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego w budynku mieszkalno-usługowym na funkcję mieszkalną na terenie działki nr: 263/11, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] 2023-01-19 09:27:34
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego [linia elektroenergetyczna 0,4 kV] na terenie działki nr 177 oraz części działek nr 210 i 215, położonych w obrębie ewidencyjnym Jarszewo, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie]. 2023-01-11 11:56:05
OBWIESZCZENIE dotyczące dodatkowego polowania Koła Łowieckie „Żubr” obwód nr 36 w dniu 15 stycznia 2023 r. 2023-01-03 12:09:24
Obwieszczenie, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: - budynku mieszkalnego jednorodzinnego; - budynku gospodarczego; - niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkami; na terenie działek nr 84/32, 84/33, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski [woj. zachodniopomorskie] zostały zebrane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do wydania powyższej decyzji 2023-01-02 12:41:16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Judyta Jakubowska

Data wytworzenia:
02 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Balbina Kaczanowska

Data publikacji:
02 sty 2023, godz. 12:44

Osoba aktualizująca informacje

Balbina Kaczanowska

Data aktualizacji:
02 sty 2023, godz. 12:44