Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenia kadencji 2018-2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 59/2024 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia listy rankingowej wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej nr 1A. 2024-04-12 14:28:04
Zarządzenie Nr 57/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11.04.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.7.2024 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przedszkola oraz zmianą sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na oddziały przedszkolne i parteru dla potrzeb żłobka realizowanego w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH promesa nr Edycja8/2023/7102/PolskiLad”. 2024-04-16 10:14:43
Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11.04.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.6.2024 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Remont murów i konserwacja murów obronnych wraz z elementami zagospodarowania terenu w Kamieniu Pomorskim przy ul. Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy- etap I”. 2024-04-16 10:04:23
Zarządzenie Nr 55/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11.04.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.5.2024 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 wraz z budową żłobka w Kamieniu Pomorskim realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH”. 2024-04-16 09:57:34
ZARZĄDZENIE NR 54/2024 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 08 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem. 2024-04-08 13:53:34
ZARZĄDZENIE Nr 52/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2024-03-28 14:54:24
ZARZĄDZENIE NR 48/2024 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamień Pomorski na lata 2024-2026. 2024-03-08 11:58:54
ZARZĄDZENIE NR 43/2024 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 05 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia listy rankingowej wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej nr 1A. 2024-03-05 12:25:01
ZARZĄDZENIE Nr 42/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2024-03-04 14:59:41
ZARZĄDZENIE Nr 41/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 01 marca 2024 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości. 2024-03-01 11:04:28
ZARZĄDZENIE Nr 39/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości. 2024-03-04 08:44:43
Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28.02.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.4.2024 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Kamień Pomorski”. 2024-03-01 10:49:09
Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28.02.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.3.2024 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej”. 2024-03-01 10:44:13
ZARZĄDZENIE NR 35/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28.02.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2024-02-28 12:54:14
ZARZĄDZENIE NR 27/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12.02.2024 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Pomorski. 2024-02-12 15:03:47
Zarządzenie Nr 26-2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu. 2024-02-12 15:13:34
Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu. 2024-02-12 15:10:18
Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12.02.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.2.2024 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Miłachowo, Benice wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Edycja6PGR/2023/559/PolskiLad 2024-02-12 12:25:32
ZARZĄDZENIE Nr 22/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2024-02-08 14:23:45
ZARZĄDZENIE NR 21/2024 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem. 2024-02-08 12:43:10
ZARZĄDZENIE Nr 20/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2024-02-07 13:11:35
ZARZĄDZENIE Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 02 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2024-02-02 13:46:13
ZARZĄDZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności. 2024-01-30 13:10:17
ZARZĄDZENIE NR 16/2024 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2024-01-29 12:38:36
ZARZĄDZENIE NR 15/2024 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchylenia zarządzenia o ogłoszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2024-01-29 12:30:05
Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 26.01.2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.1.2024 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Gmina Kamień Pomorski. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. 2024-01-26 14:17:51
ZARZĄDZENIE NR 11/2024 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia oceny wniosków sołectw Gminy Kamień Pomorski, dotyczących przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. 2024-01-24 08:12:24
ZARZĄDZENIE Nr 8/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2024-01-11 14:13:52
Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 2024-01-09 14:12:22
Zarządzenie nr 5/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia na 2024 rok planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2024-01-08 09:19:35
Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, wraz z liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego – na rok szkolny 2024/2025. 2024-01-08 09:16:39
Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. 2024-01-08 09:01:44
ZARZĄDZENIE Nr 1/2024 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie niekorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2024-01-04 00:03:43
ZARZĄDZENIE Nr 278/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-12-29 12:08:11
ZARZĄDZENIE NR 276/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kamień Pomorski. 2023-12-28 09:01:36
ZARZĄDZENIE Nr 275/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2024-01-05 07:57:08
ZARZĄDZENIE Nr 273/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-12-21 14:55:30
ZARZĄDZENIE Nr 272/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-12-20 14:13:54
ZARZĄDZENIE NR 271/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku W sprawie powołania Komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania. 2023-12-20 15:19:26
ZARZĄDZENIE Nr 266/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a. 2023-12-19 11:34:44
ZARZĄDZENIE Nr 265/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-12-18 14:53:02
ZARZĄDZENIE Nr 264/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3A. 2023-12-19 11:31:09
ZARZĄDZENIE NR 263/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim. 2023-12-19 11:27:40
ZARZĄDZENIE 253/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kamieniu Pomorskim. 2023-12-13 13:30:50
ZARZĄDZENIE NR 259 /2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2023-12-11 14:00:33
ZARZĄDZENIE NR 258/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem. 2023-12-11 13:55:58
ZARZĄDZENIE NR 256/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w roku 2024. 2023-12-08 12:33:09
ZARZĄDZENIE 252/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim. 2023-12-13 13:28:34
Zarządzenie Nr 251/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 27 listopada 2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. 2023-12-13 13:25:59
ZARZĄDZENIE NR 250/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a. 2023-12-06 11:47:43
ZARZĄDZENIE Nr 248/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego. 2023-11-22 14:30:05
ZARZĄDZENIE NR 247/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem. 2023-11-21 10:19:05
Zarządzenie Nr 246/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20.11.2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr OŚ.271.22.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Kamień Pomorski.” 2023-11-23 09:46:17
ZARZĄDZENIE Nr 244/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-11-16 13:17:45
ZARZĄDZENIE Nr 243/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-11-15 11:57:25
ZARZĄDZENIE Nr 242/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-11-15 11:44:52
ZARZĄDZENIE NR 241/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim na stanowiskach urzędniczych. 2023-12-06 13:37:29
ZARZĄDZENIE NR 240/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu. 2023-11-13 14:10:04
ZARZĄDZENIE NR 238/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem. 2023-11-13 14:59:03
ZARZĄDZENIE NR 237/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. 2023-12-12 11:39:28
ZARZĄDZENIE Nr 236/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a. 2023-11-10 11:26:38
ZARZĄDZENIE Nr 234/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 07 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-11-07 12:49:33
ZARZĄDZENIE Nr 233/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 07 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-11-07 12:39:19
ZARZĄDZENIE Nr 232/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 06 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorsk 2023-11-06 11:41:10
ZARZĄDZENIE Nr 230/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 03 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-11-03 12:55:12
ZARZĄDZENIE NR 228/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w latach 2024-2026 z zakresu pomocy społecznej. 2023-12-29 10:54:36
ZARZĄDZENIE NR 226/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej nr 1A. 2023-10-30 11:05:57
ZARZĄDZENIE NR 225/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w użyczenie. 2023-10-30 10:48:57
ZARZĄDZENIE Nr 222/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia. 2023-10-26 14:46:57
ZARZĄDZENIE Nr 221/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie odwołania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-10-26 14:41:23
ZARZĄDZENIE Nr 219/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem. 2023-10-25 12:10:56
ZARZĄDZENIE Nr 218/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2023-10-25 09:58:49
ZARZĄDZENIE Nr 217/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-10-25 09:25:54
Zarządzenie Nr 216/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu. 2023-10-23 12:39:37
ZARZĄDZENIE Nr 215/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-10-23 14:20:33
ZARZĄDZENIE NR 214/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 20 października 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. 2023-11-14 14:45:21
ZARZĄDZENIE Nr 212/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego. 2023-10-18 14:19:40
ZARZĄDZENIE Nr 211/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-10-18 13:34:17
Zarządzenie Nr 209/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13.10.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.21.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrząszczewskiej”. 2023-11-23 09:41:49
Zarządzenie Nr 208/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13.10.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.20.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Przebudowa chodników w ciągu ulicy C. K. Norwida w Kamieniu Pomorskim- etap I str. „L”. 2023-11-23 09:34:35
ZARZĄDZENIE NR 206/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej nr 1A. 2023-10-11 15:03:11
ZARZĄDZENIE NR 201/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 189/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria przydziału lokali mieszkalnych wybudowanych przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oraz zawierania umów najmu lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej nr 1A. 2023-09-29 12:11:55
ZARZĄDZENIE Nr 196/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 września 2023r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze Gminy Kamień Pomorski stałego dyżuru tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa w dniach 03.10-06.10.2023 na potrzeby ćwiczenia pk. "GNIEWOSZ-23" 2023-10-02 13:03:42
ZARZĄDZENIE Nr 195/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 września 2023 r w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-09-28 12:38:11
ZARZĄDZENIE NR 192/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kamień Pomorski. 2023-12-01 13:40:01
ZARZĄDZENIE NR 190/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału lokali mieszkalnych wybudowanych przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej nr 1A. 2023-09-18 13:19:01
ZARZĄDZENIE NR 189/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria przydziału lokali mieszkalnych wybudowanych przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oraz zawierania umów najmu lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej nr 1A. 2023-09-18 13:14:25
Zarządzenie Nr 188/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15.09.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.19.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrząszczewskiej”. 2023-11-23 09:30:40
ZARZĄDZENIE Nr 187/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-09-15 09:59:48
ZARZĄDZENIE Nr 186/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-09-13 12:44:31
ZARZĄDZENIE NR 185/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi odrębnych obwodowych komisji wyborczych 2023-12-01 12:46:44
ZARZĄDZENIE Nr 184/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11 września 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-09-11 12:22:35
ZARZĄDZENIE Nr 182/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 08 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-09-08 14:22:38
ZARZĄDZENIE NR 181/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2023-12-01 12:40:59
Zarządzenie Nr 180/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 06.09.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.18.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont i adaptacja budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Kamieńskiego Domu Kultury. 2023-11-23 09:26:16
Zarządzenie Nr 179/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 06.09.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.17.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową i remontem budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie gmina Kamień Pomorski. 2023-11-22 09:24:28
Zarządzenie Nr 178/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 06.09.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.16.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z remontem budynku MOS przy ul. T. Kościuszki 3a w Kamieniu Pomorskim. 2023-11-22 09:15:54
ZARZĄDZENIE NR 177/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 06 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem. 2023-09-06 15:04:08
ZARZĄDZENIE Nr 176/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 06 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-09-06 11:31:58
ZARZĄDZENIE NR 175/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 5 września 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu. 2023-09-05 13:25:39
ZARZĄDZENIE Nr 173/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia. 2023-08-30 15:06:32
ZARZĄDZENIE Nr 171/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-08-25 11:34:05
ZARZĄDZENIE NR 170/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2023-08-24 15:01:06
ZARZĄDZENIE NR 169/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia o ogłoszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2023-08-24 14:55:24
ZARZĄDZENIE NR 167/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2023-08-18 14:50:07
ZARZĄDZENIE Nr 166/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2023r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu. 2023-08-14 15:03:44
ZARZĄDZENIE NR 164/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem. 2023-08-14 10:51:35
ZARZĄDZENIE Nr 160/2023 z dnia 04 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-08-04 12:58:12
ZARZĄDZENIE Nr 156/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2023-07-27 14:40:21
ZARZĄDZENIE Nr 154/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-07-25 13:54:36
ZARZĄDZENIE Nr 152/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia. 2023-07-21 11:53:15
ZARZĄDZENIE NR 150/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2023-07-18 12:51:37
ZARZĄDZENIE NR 148/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Kamień Pomorski. 2023-07-13 14:15:42
ZARZĄDZENIE Nr 147/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia. 2023-07-13 10:23:54
ZARZĄDZENIE NR 146/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem. 2023-07-13 11:11:03
ZARZĄDZENIE nr 145/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-07-10 12:42:08
ZARZĄDZENIE nr 127/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-06-22 12:02:59
Zarządzenie Nr 126/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21.06.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.15.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ulic Obrońców Warszawy, S. Okrzei, S. Żeromskiego, A. Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną. 2023-11-22 09:11:30
Zarządzenie Nr 125/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21.06.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr OK.271.14.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług przewozowych uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Kamie Pomorski w roku szkolnym 2023/2024, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu. 2023-11-22 09:02:27
Zarządzenie Nr 124/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21.06.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.13.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Pomorski. 2023-11-22 08:58:12
ZARZĄDZENIE Nr 120/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2023-06-13 13:17:26
ZARZĄDZENIE Nr 118/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-06-07 12:41:56
ZARZĄDZENIE Nr 117/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-06-07 12:34:16
ZARZĄDZENIE Nr 116/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. 2023-06-07 12:30:07
ZARZĄDZENIE NR 115/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem. 2023-06-06 13:21:46
ZARZĄDZENIE Nr 114/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-06-06 13:48:48
ZARZĄDZENIE NR 113/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności. 2023-06-06 13:54:17
ZARZĄDZENIE Nr 111/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-05-29 13:46:36
Zarządzenie Nr 108/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 24.05.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.12.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w m. Buniewice. 2023-11-21 15:01:05
Zarządzenie Nr 107/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 24.05.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.11.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Zmiana zagospodarowania terenu przy kaplicy na terenie cmentarza komunalnego w Kamieniu Pomorskim. 2023-11-22 08:39:46
ZARZĄDZENIE Nr 105/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 22 maja 2023r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-05-22 11:12:36
ZARZĄDZENIE NR 104/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie standardów funkcjonowania Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim. 2023-12-01 09:41:29
ZARZĄDZENIE Nr 99/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-05-08 14:22:15
ZARZĄDZENIE Nr 98/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-05-08 14:15:37
ZARZĄDZENIE NR 97/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie przekazania na rzecz Gminy Kamień Pomorski prawa własności nieruchomości. 2023-05-08 14:11:16
ZARZĄDZENIE Nr 96/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski. 2023-05-08 11:52:17
Zarządzenie Nr 95/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 05.05.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.10.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w m. Buniewice. 2023-11-21 14:51:39
ZARZĄDZENIE Nr 92/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2023 rok. 2024-02-09 11:46:06
ZARZĄDZENIE NR 91/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2023 rok. 2024-02-09 11:41:17
ZARZĄDZENIE NR 90/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. 2023-11-14 14:33:49
ZARZĄDZENIE Nr 88/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Pomorski z rocznika 2003. 2023-04-21 15:16:01
ZARZĄDZENIE NR 87/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2023 rok. 2024-02-09 11:34:50
ZARZĄDZENIE NR 86/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Płastkowo oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-12-01 09:36:15
ZARZĄDZENIE NR 85/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rzewnowo oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-12-01 09:31:19
ZARZĄDZENIE NR 84/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w użyczenie 2023-04-11 12:53:05
ZARZĄDZENIE Nr 83/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2023-04-11 12:49:32
Zarządzenie Nr 82/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 07.04.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.9.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. J. Wysockiego 3a w Kamieniu Pomorskim”. 2023-11-21 14:45:53
Zarządzenie Nr 81/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 07.04.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr OŚ.271.8.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski”. 2023-11-21 14:40:44
ZARZĄDZENIE NR 80/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2023 rok. 2024-02-09 11:28:19
ZARZĄDZENIE Nr 79/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2023-03-31 12:57:13
ZARZĄDZENIE NR 78/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2023 rok. 2024-02-09 11:19:08
ZARZĄDZENIE Nr 77/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów ustnych i pisemnych na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski 2023-03-30 11:03:50
ZARZĄDZENIE NR 76/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Grabowo oraz zwołania w tym celu drugiego Zebrania Wiejskiego. 2023-11-29 11:47:33
ZARZĄDZENIE NR 75/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stawno oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-29 11:09:57
ZARZĄDZENIE Nr 74/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2023-03-28 13:53:12
ZARZĄDZENIE NR 72/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem 2023-03-23 13:02:05
Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21.03.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.6.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzosowo wraz z infrastrukturą techniczną”. 2023-11-21 10:45:59
Zarządzenie Nr 70/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21.03.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr OŚ.271.7.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski”. 2023-11-21 10:41:40
ZARZĄDZENIE NR 69/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2023 rok. 2024-02-09 11:11:38
ZARZĄDZENIE Nr 68/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski 2023-03-20 12:07:45
Zarządzenie nr 67/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 17.03.2023r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem. 2023-03-20 11:36:18
ZARZĄDZENIE NR 66/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Połchowo oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-27 10:34:14
ZARZĄDZENIE NR 65/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dusin oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-27 10:01:24
ZARZĄDZENIE NR 64/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Szumiąca oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-27 09:55:53
ZARZĄDZENIE NR 63/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rozwarowo oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-27 09:38:15
ZARZĄDZENIE Nr 62/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2023-03-15 13:25:44
ZARZĄDZENIE NR 61/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rekowo oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-27 09:11:24
ZARZĄDZENIE NR 60/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stawno oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-27 08:58:52
ZARZĄDZENIE Nr 59/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2023-03-14 13:59:29
ZARZĄDZENIE NR 58/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2023 rok. 2024-02-09 11:06:46
ZARZĄDZENIE NR 57/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2023-03-13 11:30:07
ZARZĄDZENIE Nr 56/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem 2023-03-13 12:42:23
ZARZĄDZENIE NR 55/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Grębowo oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-24 14:18:04
ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2023-03-09 08:07:55
ZARZĄDZENIE Nr 51/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2023-03-09 08:07:16
ZARZĄDZENIE Nr 50/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a. 2023-03-20 12:31:11
ZARZĄDZENIE NR 49/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Górki oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-24 14:08:55
ZARZĄDZENIE NR 48/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Buszęcin oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-24 13:48:00
ZARZĄDZENIE NR 47/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żółcino oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-24 13:36:31
ZARZĄDZENIE NR 46/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Chrząstowo oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-24 09:16:39
ZARZĄDZENIE NR 45/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jarszewo oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-24 09:09:25
Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 01.03.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.5.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej”. 2023-03-03 10:32:22
Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 01.03.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.4.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Kamień Pomorski”. 2023-03-03 10:30:02
Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 01.03.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr PIGK.271.3.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Gmina Kamień Pomorski. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024”. 2023-03-03 10:00:03
ZARZĄDZENIE Nr 39/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2023 rok. 2024-02-09 11:00:19
ZARZĄDZENIE Nr 38/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2023 rok. 2024-02-09 10:55:06
ZARZĄDZENIE Nr 37/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2023 rok. 2024-02-09 10:48:01
ZARZĄDZENIE Nr 36/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a. 2023-03-20 12:24:07
Zarządzenie nr 35/2023 z dnia 24.02.2023 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracownika Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim 2023-02-24 15:14:47
ZARZĄDZENIE NR 34/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim 2023-11-24 08:55:25
ZARZĄDZENIE NR 33/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jarzysław oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-24 08:39:12
ZARZĄDZENIE NR 32/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Benice oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-24 08:29:34
ZARZĄDZENIE NR 31/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Grabowo oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-24 08:23:39
ZARZĄDZENIE NR 30/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Skarchowo oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-24 08:18:54
ZARZĄDZENIE NR 29/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trzebieszewo oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-23 14:33:17
ZARZĄDZENIE Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 2023-02-17 13:21:49
ZARZĄDZENIE NR 26/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2023 rok. 2024-01-29 11:29:10
Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 10.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim 2023-02-10 13:12:55
Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31.01.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr OŚ.271.2.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg miejskich i gminnych Gminy Kamień Pomorski w roku 2023”. 2023-11-21 10:27:41
ZARZĄDZENIE NR 23/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2023 rok. 2024-01-29 10:26:55
ZARZĄDZENIE NR 22/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kamień Pomorski na lata 2023-2030”. 2023-01-31 15:12:27
ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem. 2023-01-30 13:00:01
ZARZĄDZENIE NR 18/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2023 rok. 2024-01-29 10:20:30
ZARZĄDZENIE Nr 17/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością gruntową 2023-01-20 12:57:42
ZARZĄDZENIE Nr 16/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2023-01-19 12:47:55
ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności. 2023-01-19 12:00:42
ZARZĄDZENIE NR 14/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 2023-11-23 14:37:41
ZARZĄDZENIE Nr 13/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2023-01-18 12:52:17
ZARZĄDZENIE NR 11/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sibin oraz zwołania w tym celu Zebrania Wiejskiego. 2023-11-23 14:24:50
ZARZĄDZENIE NR 10/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego. 2023-11-23 14:15:02
ZARZĄDZENIE Nr 9/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2023-01-12 12:08:37
Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, wraz z liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego – na rok szkolny 2023/2024 2023-01-12 09:08:55
Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 2023-01-12 09:07:26
Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia na 2023 rok planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 2023-01-12 09:06:05
ZARZĄDZENIE Nr 5/2023 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a 2023-01-11 10:41:30
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2023 rok. 2024-01-29 10:13:06
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2023 rok. 2024-01-15 14:30:13
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Kamień Pomorski na 2023 rok. 2023-12-29 11:04:08
Zarządzenie Nr 245/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 2022-12-28 15:22:34
ZARZĄDZENIE NR 244/2022 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na lata 2023-2025 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-12-28 14:37:08
ZARZĄDZENIE Nr 238/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2022-12-21 11:27:55
ZARZĄDZENIE Nr 233/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do najmu 2022-12-13 11:20:45
Zarządzenie Nr 229/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na lata 2023-2025 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-12-08 08:44:11
ZARZĄDZENIE NR 227/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 01 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji do likwidacji czeków bankowych 2022-12-13 11:16:10
ZARZĄDZENIE NR 225/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 14:18:50
ZARZĄDZENIE Nr 222/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem 2022-11-23 14:01:19
ZARZĄDZENIE NR 220/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 14:16:03
ZARZĄDZENIE NR 219/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 14:12:44
ZARZĄDZENIE NR 214/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 14:09:22
ZARZĄDZENIE NR 212/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 07.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie dowożenia uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kamień Pomorski do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4, oraz w Ostromicach 17, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2023 roku 2022-11-08 08:36:53
ZARZĄDZENIE NR 211/2022 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 03 listopada 2022 roku w sprawie powołania zespołu spisowego 2022-12-13 11:12:08
ZARZĄDZENIE NR 210/2022 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 03 listopada 2022 roku w sprawie powołania zespołu spisowego 2022-12-13 11:06:58
ZARZĄDZENIE NR 209/2022 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 03 listopada 2022 roku w sprawie powołania zespołu spisowego 2022-12-13 11:02:58
ZARZĄDZENIE NR 208/2022 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 03 listopada 2022 roku w sprawie powołania zespołu spisowego 2022-12-13 10:58:35
ZARZĄDZENIE NR 207/2022 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO Z dnia 03 listopada 2022 roku w sprawie powołania zespołu spisowego 2022-12-13 10:15:16
ZARZĄDZENIE NR 206/2022 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 03 listopada 2022 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim 2022-12-13 10:09:51
ZARZĄDZENIE 205/2022 BURMISTRZA KAMIENIAPOMORSKIEGO z dnia 03 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Kamień Pomorski 2022-12-13 10:03:26
ZARZĄDZENIE NR 204/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 14:05:12
ZARZĄDZENIE Nr 201/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2022-10-27 14:31:07
ZARZĄDZENIE NR 200/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 14:01:54
ZARZĄDZENIE Nr 199/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2022-10-25 12:55:35
ZARZĄDZENIE Nr 195/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-10-19 13:40:10
ZARZĄDZENIE NR 194/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 13:59:13
Zarządzenie Nr 192/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 października 2022r. w sprawie planu kontroli w 2022 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 2022-10-18 12:25:24
ZARZĄDZENIE Nr 191/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem 2022-10-13 11:26:12
Zarządzenie Nr 189/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 10.10.2022r. w sprawie powołania Zespołu w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z wydawaniem preparatów ze stabilnym jodem 2022-10-17 07:33:05
ZARZĄDZENIE Nr 188/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2022-10-10 14:18:05
ZARZĄDZENIE NR 187B/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 13:53:39
ZARZĄDZENIE NR 187/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 13:48:57
ZARZĄDZENIE Nr 186/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 06 października 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-10-06 14:27:56
ZARZĄDZENIE Nr 184/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 2022-10-06 11:41:44
ZARZĄDZENIE NR 181/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 13:45:10
ZARZĄDZENIE NR 175/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 12:55:53
Zarządzenie nr 174/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia. 2022-09-21 13:48:53
ZARZĄDZENIE Nr 172/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim 2022-09-20 15:12:52
ZARZĄDZENIE NR 171/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 12:52:29
ZARZĄDZENIE NR 169/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 12:46:19
ZARZĄDZENIE NR 168/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 6 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 12:43:17
ZARZĄDZENIE NR 165/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 12:15:44
ZARZĄDZENIE NR 159/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 12:07:54
ZARZĄDZENIE NR 157/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 12:00:26
ZARZĄDZENIE Nr 156/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem 2022-08-10 15:06:03
ZARZĄDZENIE NR 146/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 11:32:56
ZARZĄDZENIE Nr 138/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2022-07-27 13:27:20
Zarządzenie Nr 136/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Śniatowo oraz zwołania Zebrania Wiejskiego w tym celu 2022-07-26 10:51:07
ZARZĄDZENIE NR 135/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 11:29:39
ZARZĄDZENIE Nr 134/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2022-07-18 13:43:57
ZARZĄDZENIE Nr 130/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-07-14 08:23:25
ZARZĄDZENIE Nr 129/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 124/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-07-14 08:18:35
ZARZĄDZENIE Nr 128/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością gruntową 2022-07-12 11:41:37
ZARZĄDZENIE NR 127/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 11:26:31
ZARZĄDZENIE Nr 124/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-07-07 11:33:43
ZARZĄDZENIE NR 119A/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 11:22:21
ZARZĄDZENIE NR 119/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 11:19:26
ZARZĄDZENIE NR 118/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 11:15:47
ZARZĄDZENIE Nr 115/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski 2022-06-28 14:37:54
ZARZĄDZENIE Nr 114/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2022-06-27 10:07:47
ZARZĄDZENIE Nr 110/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kamień Pomorski 2022-06-23 10:44:14
ZARZĄDZENIE NR 108/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 09:07:15
ZARZĄDZENIE NR 107/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok. 2022-12-14 09:02:11
ZARZĄDZENIE Nr 106/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2022-06-17 11:14:37
ZARZĄDZENIE NR 103/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 08:58:52
ZARZĄDZENIE NR 101/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 08:55:47
ZARZĄDZENIE NR 100/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 08:52:11
ZARZĄDZENIE NR 99/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 08:49:13
ZARZĄDZENIE NR 98/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 08:46:02
ZARZĄDZENIE Nr 97/2022 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a 2022-06-01 12:42:50
ZARZĄDZENIE Nr 96/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem 2022-05-31 14:14:37
ZARZĄDZENIE NR 92/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 08:39:22
ZARZĄDZENIE Nr 88/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2022-05-23 15:04:04
ZARZĄDZENIE NR 86/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-14 08:30:26
ZARZĄDZENIE Nr 81/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-05-16 14:58:38
Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu. 2022-05-11 13:46:55
ZARZĄDZENIE NR 78A/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 15:08:46
ZARZĄDZENIE NR 78/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 14:54:03
ZARZĄDZENIE Nr 75/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2022-05-05 14:51:41
ZARZĄDZENIE NR 74/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 04.05.2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 14:46:21
ZARZĄDZENIE Nr 73/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-05-04 14:09:24
ZARZĄDZENIE Nr 72/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie uchylenia w części zarządzenia Nr 23/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-05-04 12:09:30
ZARZĄDZENIE NR 71/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie ustalenia wzorów zgody na utworzenie żłobka/klubu dziecięcego oraz na odstępstwa od wymogów sprawowania opieki na dziećmi w wieku do lat 3 2022-05-05 10:20:25
ZARZĄDZENIE Nr 68/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-04-28 13:45:28
ZARZĄDZENIE Nr 67/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2022-04-26 15:01:14
ZARZĄDZENIE NR 64/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 14:40:00
ZARZĄDZENIE NR 63/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 14:37:03
ZARZĄDZENIE NR 62/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Pomorski z rocznika 2003 2022-04-20 13:19:58
ZARZĄDZENIE NR 61/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 14:29:42
Zarządzenie nr 60/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim i procedury ich aktualizacji 2022-04-11 12:24:37
ZARZĄDZENIE NR 58/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 14:25:47
ZARZĄDZENIE Nr 57/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem 2022-04-07 10:29:25
ZARZĄDZENIE Nr 56/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2022-04-07 11:24:25
ZARZĄDZENIE Nr 52/2022 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kamieniu Pomorskim 2022-04-07 09:23:48
ZARZĄDZENIE Nr 51/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 05 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2022-04-05 12:37:48
ZARZĄDZENIE Nr 50/2022 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr I w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a 2022-04-07 09:19:35
ZARZĄDZENIE NR 49/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 14:21:24
ZARZĄDZENIE Nr 48/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem 2022-03-30 15:25:47
ZARZĄDZENIE NR 47/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 14:16:58
ZARZĄDZENIE Nr 46/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2022-03-28 13:55:23
ZARZĄDZENIE Nr 43/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2022-03-25 07:41:27
ZARZĄDZENIE NR 42/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 14:12:53
ZARZĄDZENIE Nr 41/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2022-03-23 14:20:32
ZARZĄDZENIE NR 38/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 14:08:24
ZARZĄDZENIE Nr 37/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Pomorski 2022-03-18 13:46:07
Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-03-15 14:33:32
ZARZĄDZENIE NR 35/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok. 2022-12-13 14:02:13
ZARZĄDZENIE Nr 34/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-03-11 14:43:28
ZARZĄDZENIE Nr 33/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-03-09 14:42:38
ZARZĄDZENIE Nr 32/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-03-09 14:37:54
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 13:55:51
ZARZĄDZENIE NR 26/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 13:49:24
ZARZĄDZENIE Nr 25/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2022-02-22 12:25:57
ZARZĄDZENIE NR 24/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok. 2022-12-13 13:29:46
ZARZĄDZENIE Nr 23/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2022-02-10 15:14:16
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok. 2022-12-13 13:23:44
ZARZĄDZENIE Nr 20/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 07 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2022-02-07 14:08:58
ZARZĄDZENIE Nr 19/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 07 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia w części zarządzenia Nr 191/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2022-02-07 14:07:06
ZARZĄDZENIE Nr 18/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Pomorski 2022-02-10 10:45:47
ZARZĄDZENIE NR 17/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 13:16:46
Zarządzenie 14/2022 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2022 w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ratownictwa i ochrony ludności. 2022-01-25 14:40:23
Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2022-01-20 15:00:36
ZARZĄDZENIE NR 11/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2022 rok 2022-12-13 13:04:07
ZARZĄDZENIE Nr 8/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim 2023-02-27 12:05:31
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok 2022-12-13 11:31:26
ZARZĄDZENIE Nr 2/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2022-01-03 15:04:37
Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 2022-01-03 12:16:49
ZARZĄDZENIE Nr 193/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-12-30 13:13:20
ZARZĄDZENIE Nr 191/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2021-12-29 12:04:11
ZARZĄDZENIE Nr 190/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-12-29 14:53:59
ZARZĄDZENIE Nr 188/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-12-28 11:56:02
ZARZĄDZENIE Nr 186/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok. 2021-12-30 09:14:36
ZARZĄDZENIE Nr 185/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski 2021-12-21 11:52:59
ZARZĄDZENIE Nr 183/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-12-21 08:45:50
ZARZĄDZENIE Nr 181/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski 2021-12-20 12:05:33
ZARZĄDZENIE NR 180/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok. 2021-12-30 09:13:41
ZARZĄDZENIE Nr 179/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski 2021-12-17 13:12:06
ZARZĄDZENIE NR 178/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok. 2021-12-30 09:12:42
ZARZĄDZENIE NR 172/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok. 2021-12-30 09:11:46
ZARZĄDZENIE NR 170/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok. 2021-12-30 09:10:46
ZARZĄDZENIE Nr 169/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok. 2021-12-30 09:09:58
ZARZĄDZENIE NR 163/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok. 2021-12-30 09:08:46
ZARZĄDZENIE NR 162/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok. 2021-12-30 08:09:36
ZARZĄDZENIE Nr 158/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2021-11-04 14:00:18
ZARZĄDZENIE Nr 157/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia w części zarządzenia Nr 155/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2021-11-04 13:56:21
ZARZĄDZENIE Nr 156/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2021-11-04 12:32:51
ZARZĄDZENIE Nr 155/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2021-11-03 09:57:14
ZARZĄDZENIE NR 151/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim dotyczącej Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-10-29 12:30:04
ZARZĄDZENIE Nr 147/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski 2021-10-22 12:29:16
ZARZĄDZENIE Nr 145/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kamień Pomorski 2021-10-14 21:26:57
ZARZĄDZENIE Nr 143/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-10-14 11:17:31
ZARZĄDZENIE Nr 142/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem 2021-10-13 13:43:06
ZARZĄDZENIE Nr 140/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przekazania na rzecz Gminy Kamień Pomorski prawa własności nieruchomości 2021-10-05 11:35:56
ZARZĄDZENIE Nr 139/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 04 października 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-10-04 12:05:32
ZARZĄDZENIE NR 138A/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok. 2021-11-15 15:01:25
Zarządzenie nr 138/2021 z dnia 30.09.2021 w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-09-30 14:35:30
ZARZĄDZENIE NR 137/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok. 2021-11-15 15:06:32
ZARZĄDZENIE Nr 136/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok. 2021-11-15 14:48:10
ZARZĄDZENIE Nr 135/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok. 2021-11-15 13:54:57
ZARZĄDZENIE Nr 134/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok. 2021-11-15 13:19:43
ZARZĄDZENIE Nr 133/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok. 2021-11-15 13:07:09
ZARZĄDZENIE NR 131/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok 2021-11-15 12:51:29
ZARZĄDZENIE NR 129/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok 2021-11-15 12:32:07
ZARZĄDZENIE Nr 128/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 września 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-09-13 14:16:21
Zarządzenie Nr 126/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 09.09.2021 roku w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2021-09-09 15:13:59
ZARZĄDZENIE Nr 122/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-08-31 11:55:06
ZARZĄDZENIE Nr 119/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-08-23 10:52:50
ZARZĄDZENIE Nr 116/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem 2021-08-19 14:28:22
ZARZĄDZENIE Nr 114/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2021-08-16 14:54:17
ZARZĄDZENIE Nr 113/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2021-08-16 14:48:33
ZARZĄDZENIE Nr 110/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-08-12 14:55:58
ZARZĄDZENIE Nr 109/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-08-12 14:51:08
ZARZĄDZENIE NR 108/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok 2021-11-10 12:57:59
ZARZĄDZENIE Nr 106/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2021-08-02 15:05:38
ZARZĄDZENIE NR 105/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30.07.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok 2021-11-10 12:13:06
ZARZĄDZENIE Nr 104/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 2021-07-30 13:57:04
ZARZĄDZENIE Nr 103/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski 2021-07-29 14:42:31
ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok. 2021-11-10 12:04:21
ZARZĄDZENIE Nr 97/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem 2021-07-28 14:11:22
ZARZĄDZENIE Nr 96A/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2021-11-22 09:19:22
ZARZĄDZENIE NR 95/2021 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2021 w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2021-07-20 15:01:10
ZARZĄDZENIE Nr 93/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-07-19 11:18:08
ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2021-07-16 13:48:40
ZARZĄDZENIE Nr 91/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2021-07-16 13:55:54
ZARZĄDZENIE Nr 90/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-07-15 12:17:03
ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem 2021-07-07 13:16:54
ZARZĄDZENIE NR 81/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28.06.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok 2021-11-10 08:18:06
ZARZĄDZENIE Nr 80/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok. 2021-11-09 15:11:54
ZARZĄDZENIE Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok. 2021-11-09 14:50:20
ZARZĄDZENIE Nr 77/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2021-06-28 15:33:48
ZARZĄDZENIE Nr 76/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-06-23 12:41:19
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15.06.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok 2021-06-25 09:24:55
Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 2021-06-15 10:52:41
ZARZĄDZENIE NR 69/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok. 2021-06-25 09:14:28
ZARZĄDZENIE Nr 69.1/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 01 czerwca 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością przesyłu 2021-06-16 14:47:26
ZARZĄDZENIE Nr 68/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2021rok. 2021-06-25 09:07:44
ZARZĄDZENIE Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2021-05-26 10:25:27
ZARZĄDZENIE Nr 65/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2021-05-25 13:50:26
ZARZĄDZENIE Nr 59/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-05-14 13:39:49
ZARZĄDZENIE Nr 58/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-05-14 13:35:09
ZARZĄDZENIE Nr 57/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-05-14 13:30:07
ZARZĄDZENIE Nr 56/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski służebnością gruntową 2021-05-14 15:25:31
ZARZĄDZENIE NR 55/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11.05.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok 2021-06-25 09:01:40
ZARZĄDZENIE Nr 54/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski 2021-05-07 10:37:02
ZARZĄDZENIE NR 52/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30.04.2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok 2021-06-25 08:52:00
ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok. 2021-06-23 11:00:08
ZARZĄDZENIE Nr 50/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-04-29 08:14:33
ZARZĄDZENIE Nr 49/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę 2021-04-23 13:11:01
ZARZĄDZENIE NR 48/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok. 2021-06-23 10:48:00
ZARZĄDZENIE Nr 47/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-04-15 12:08:34
ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie rozwiązania umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego 2021-04-14 08:29:54
ZARZĄDZENIE NR 43/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok 2021-06-23 10:40:02
ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2021-04-08 14:40:35
ZARZĄDZENIE NR 40/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok. 2021-06-23 10:34:36
Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok 2021-06-23 10:08:17
ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2021-03-25 14:38:36
ZARZĄDZENIE Nr 37/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-03-25 14:26:20
ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-03-23 11:59:14
ZARZĄDZENIE Nr 35/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2021-03-23 11:40:04
ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do zbycia 2021-03-18 12:33:42
ZARZĄDZENIE Nr 33/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2021-03-16 14:20:52
ZARZĄDZENIE Nr 31/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2021-03-15 11:41:17
ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2021-03-09 14:03:43
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok 2021-03-18 15:13:39
ZARZĄDZENIE Nr 26/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski 2021-03-02 14:55:55
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok. 2021-06-23 09:50:22
Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 22.02.2021 w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-02-23 08:08:18
ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok. 2021-06-22 14:53:28
Zarządzenie Nr 23.1/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamień Pomorski 2021-02-19 06:33:28
ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2021-02-17 12:39:32
ZARZĄDZENIE NR 21/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok 2021-06-22 14:20:20
ZARZĄDZENIE Nr 20/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski 2021-02-11 14:08:07
ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do oddania w najem 2021-02-03 14:51:28
ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do sprzedaży 2021-02-03 14:18:45
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2021 roku w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ratownictwa i ochrony ludności. 2021-02-01 15:28:35
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2021 rok. 2021-06-22 14:10:21
Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 18.01.2021 r. w sprawie powołania składu i regulaminu działania Komisji Przetargowej 2021-01-20 11:38:38
ZARZĄDZENIE Nr 5/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2023 2021-01-13 13:55:06
Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 2021-01-11 14:44:16
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego i planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok 2021-06-22 13:09:04
ZARZĄDZENIE NR 239/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2020 rok 2021-02-16 12:44:51
ZARZĄDZENIE NR 237/2020 Burmistrz a Kamienia Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2020 rok 2021-02-16 12:30:49
ZARZĄDZENIE Nr 235/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2020-12-31 08:14:56
ZARZĄDZENIE NR 234/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2020 rok 2021-02-16 12:27:43
ZARZĄDZENIE Nr 233/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2020-12-29 11:52:25
ZARZĄDZENIE Nr 232/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2020-12-29 11:49:22
ZARZĄDZENIE Nr 230/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie nieskorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości 2020-12-28 14:30:09
ZARZĄDZENIE NR 227/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2020 rok. 2021-02-16 12:24:05
ZARZĄDZENIE NR 226/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2020 rok 2021-02-16 12:21:05